maart 27, 2023

Welwonen verdringt reguliere woningzoekenden!

Flexwoningen en bouwen voor sloop

Op 5 juli 2022 is de motie “stopzetting sloop woningen Bloemenbuurt” SP, door de meerderheid van de Gemeenteraad Enkhuizen aangenomen. Er moeten eerst flexwoningen (wisselwoningen) worden bijgebouwd, voordat deze sloopplannen kunnen doorgaan. De gemeente Enkhuizen ziet dan ook mogelijkheden voor het realiseren van flexwoningen in Gommerswijk West-West en het Westeinde.

Aedes

Aedes, de vereniging voor woningcorporaties, heeft daarbij uitgesproken, dat tijdelijke huisvesting NIET mag leiden tot verdringing van reguliere woningzoekenden en dat deze tijdelijke huisvesting daarom zoveel mogelijk buiten de woningvoorraad van corporaties moet worden opgelost. Ook staat Aedes voor het “eerst bouwen voor sloop”.

Motie en Aedes worden niet gevolgd

Doch, het samenwerkingsverband Welzijnswerk en Woondiensten Enkhuizen, oftewel Welwonen, heeft besloten de motie “stopzetting sloop” niet te volgen.

Zo heeft zij als reactie op de motie onlangs in een brief aan de huurders onjuist gesteld, dat de sloop van de woningen zeker is. Zij bereidt dan ook sedert 2016 tot op heden de betreffende huurders dan ook op de gok voor, op een onzekere huisuitzetting en sloop van hun woning.

Welwonen verdringt reguliere woningzoekenden

Welwonen heeft daarbij onlangs in haar nieuwsbrief en uitleg besloten, dat élke woning een flexwoning (wisselwoning) kan zijn. Te denken is aan eengezinswoningen, appartementen en studio’s.

Met het bovenstaande heeft zij bewust de weg gekozen om tegen de richtlijnen van Aedes in te gaan. Zij verdringt hiermee de reguliere woningzoekenden door binnen de woningvoorraad eengezinswoningen, appartementen en studio’s tot flexwoningen te (willen) maken. Verder is het zeer opmerkelijk dat Welwonen niet de wens van Minister de Jonge volgt, dat sociale huurwoningen met energielabel E, F en G middels de verlaagde verhuurdersheffing versneld verduurzaamd c.q. energiebesparend kunnen en moeten worden gemaakt. Uitgaande dat de labels D, C en B deze werkzaamheden al krijgen, hetgeen voor Welwonen niet vanzelfsprekend blijkt.

Doch, de wensen en de instrumenten van de Minister om voor zeer lage kosten de woningen Bloemenbuurt binnen een korte tijd te kunnen verduurzamen lijken niet door Welwonen te worden gewaardeerd. Ook het landelijk beleid en de motie van de gemeenteraadsleden zijn klaarblijkelijk niet voldoende voor Welwonen om van haar verouderde visies en haar zelfopgelegde en zelf verzonnen plannen, af te stappen.

Welwonen. Een on-sociale, sociale maatschappelijke verhuurder met alternatieve feiten

Welwonen geeft sinds 2016 bewust geen planmatig (groot) onderhoud of verduurzaming meer op de sloopnominatie-woningen en weigert verduurzamingsverzoeken van de huurders. Deze zien hun nu nog goede energielabel B en C- woningen naar E-labels verpauperen. Door toedoen van Welwonen worden de huurders sloopnominatiewoningen op hogere energierekeningen gezet, dan hun buren, die wel energiebesparende maatregelen voor hun woning krijgen. Huurders met gelijkwaardige woningen of woningen van betere kwaliteit, worden ongelijkwaardig behandeld. Het welzijn van de bewoners, de kwaliteit van levenssfeer en de leefomgeving, wordt door het handelen van Welwonen dan ook zwaar aangetast.

Deze huurders worden sinds 2016 tot en met heden, door het onjuist te stellen dat de sloop van hun woning zeker is, voor “het lapje” gehouden. Zij worden onnodig onder druk gezet en buiten hun huurdersrechten gehouden. Zij verdienen volgens Welwonen geen goede onderhouden woning. Welwonen wil deze huurders vervangen voor rechteloze Ad Hocers, die er dan nog jaren alsnog kunnen wonen. De voormalige Leegstandwet huurders, die zeker nog 4, 5 jaren in de Begoniastraat hebben gewoond, hebben dit aangetoond.

Hoezo, verduurzaming of energiebesparende maatregelen? Welke woningnood?

Het lijkt er dan ook sterk op, dat Welwonen (Welzijnswerk en Woondiensten Enkhuizen) als on-sociaal maatschappelijke verhuurder, hoofdzakelijk aan haar eigen belangen denkt en feitelijk met haar handelen de woningnood zelfs ontkent.

Welwonen streeft blijkbaar koste wat het kost, liever haar sterk verouderde sloopplannen en haar eigen belang na. Ook al verergert dit klaarblijkelijk de woningnood en verdringt zij de reguliere betrokken huurders én de reguliere woningzoekenden.  Al met al … Dit is een treurige zaak …

Dit zijn resultaten uit OSINT onderzoek. Hieruit kunnen geen rechten uit worden ontleend. ⒸDeWaarheidsvinder.nl

Welk antwoord verkies jij als de juiste, als bijdrage van Welwonen om de woningnood op te lossen?
  • Binnen 5 jaar nieuwe woonwijken bijbouwen. Met sociale huurwoningen, flexwoningen én de gehele Bloemenbuurt verduurzamen. waarbij honderden (nieuwe) huurders bij gebaat zijn. 100%, 19 stemmen
    19 stemmen 100%
    19 stemmen - 100% van alle stemmen
  • Binnen 21 jaar, halve Bloemenbuurt plat.18 extra woningen bijbouwen in de Bloemenbuurt. Waarbij maar 18 nieuwe huurders gebaat bij zijn 0%, 0 stemmen
    0 stemmen
    0 stemmen - 0% van alle stemmen
Totaal aantal stemmen: 19
juli 24, 2022 - augustus 14, 2022
De poll is beëindigd

Voor je ons verlaat, graag nog even je antwoord op bovenstaande vraag