februari 4, 2023

Wat er niet is, heeft nooit bestaan. Wob-verzoeken

Op 12 juni 2020 hebben wij vanuit de Huurdersstiching 2 Wob verzoeken ingediend bij de Gemeente Enkhuizen. Op 2  september kregen wij hierop antwoord.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat u inzage hebt in het handelen van de overheid. En dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar. Behalve als de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking.

De overheid geeft zelf informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via een persbericht of website. Wie meer wil weten, kan een overheidsorganisatie vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Hiervoor moet u een Wob-verzoek indienen. Iedereen mag een Wob-verzoek indienen. Ook niet-Nederlanders kunnen een Wob-verzoek indienen.

Wij hebben de gemeente Enkhuizen dan ook verzocht om het volgende:

1.  De stukken over de wijkvernieuwingsplannen van de Bloemenbuurt vanaf 2015 tot op heden.

2. De stukken waarin door de gemeente wordt gevraagd om aan te tonen dat de HAR (Huurders Avies Raad aan de representatie eisen voldoet en de gegeven terugkoppelingen aan de HAR vanaf 2015.

Doordat er zeer transparant helemaal niets op schrift is gesteld, kunnen wij en de andere huurders niet controleren of en hoe onze belangen behartigd zijn en hoe de plannen voor sloop/renovatie/wijkvernieuwingsplannen en prestatieafspraken tot stand zijn gekomen.

Helaas is nu gebleken dat er helemaal niets op papier staat. De gemeente Enkhuizen, WelWonen en de HAR kunnen en willen niets produceren. Iets wat geen gevoel van zorgvuldigheid geeft.

Niets is te vinden of na te kijken over de totstandkoming van de prestatieafspraken, wijkvernieuwingsplannen en over de legitimiteit van de HAR als onze huurdersbelangenbehartiger. Wat ons de conclusie geeft ….

Wat er niet is, heeft nooit bestaan!