februari 2, 2023

Voorlopig geen goedkeuring gemeente

Wij kunnen je mededelen dat het erop lijkt dat de wijkvernieuwingsplannen Bloemenbuurt Enkhuizen voorlopig nog niet goedgekeurt zullen worden door de gemeente Enkhuizen. Dit staat los van onze rechtszaak.

Dit n.a.v. een ontvangen mail 02-07-2020 van de VVD citaat: “Op dit moment is de raad met zomerreces. De eerstvolgende vergadering is 29 september, en op de termijnkalender is dit onderwerp nog niet aangekondigd. De kans dat het onderwerp in de raad wordt geagendeerd voordat de rechter uitspraak heeft gedaan is dan ook niet groot”.