maart 27, 2023

Vonnis Leegstandwethuurders Begoniastraat. Verloren, maar toch gewonnen!

Op 2 december j.l. heeft de rechter het vonnis over het kort geding uitgesproken, welke Woningcorporatie Stg. Woondiensten Enkhuizen tegen 15 huurders en bewindvoerders van de Begoniastraat heeft aangespannen.

De rechter heeft gesteld dat de vergunningen inderdaad in strijd met de Leegstandwet zijn verleend en dat de huurovereenkomsten hierop zijn gebaseerd. Toch heeft de rechter de woningcorporatie in het gelijk gesteld. De vele vormfouten van de woningcorporatie worden door de rechter “door de vingers” gezien. Zij heeft besloten dat de huurders hun woning op 8 januari 2021 moeten verlaten. De Leegstandwethuurders moesten er eerst 1 oktober uit, toen op 12 oktober, daarna op 12 november en uiteindelijk werd de uiterste datum 8 januari 2021. De rechter ziet niet de woningcorporatie, maar dat de gemeente Enkhuizen verantwoordelijk is voor deze onjuist verleende vergunningen. Dit is het tegenovergestelde dan wat de gemeente stelt, welke vindt dat Stg. Woondiensten Enkhuizen, als aanvrager, verantwoordelijk is.

De rechter ging er vanuit dat de huisuitzettingen spoedeisend zijn. De dag na de uitspraak is dit teniet gedaan, aangezien het uitzettingstermijn door de woningcorporatie zelf naar 1 maart 2021 is verplaatst.

De omgevingsvergunning wordt pas uiterlijk in maart 2021 verwacht, is tijdens de zitting gebleken. Met het bezwaar erbij van omwonenden betreft o.a. de sanering van de vervuilde grond e.d. wat verwacht wordt, kan men er nog 6 weken bij rekenen. Verder heeft de woningcorporatie gesteld dat er beschermde vleermuizen huizen en dat de woningen dan te lang leeg zouden staan.

Widia Baldewsing, voorzitter van Huurderstichtig Bloemenbuurt, is opgetogen en ziet deze uitspraak, ondanks het verlies bij de rechtbank, als een enorme winst. “Als de huurders zich niet hadden verzet, dan waren zij er al op 1 oktober onnodig uit geweest en hadden hun woningen met deze woningnood en coronatijd zeker tot maart 2021 leeggestaan, wat weer verpaupering van de buurt in de hand brengt”.

Nu hebben zij bij elkaar 5 maanden erbij gewonnen, zegt ze met gepaste trots. “Met het verzetten van de uiterste datum naar 1 maart, is gebleken dat het kort geding, de stress, de vroegtijdige huisuitzettingen en de kosten voor dit kort geding, onnodig zijn geweest. Al 6 woningen in de Begoniastraat zijn nu voor zeker een half jaar voor niets dichtgetimmerd. “Deze onbezonnen acties van de woningcorporatie, brengen juist woningnood in de hand”.

Zij stelt dat de door de gemeente Enkhuizen verstrekte onjuiste vergunningen, de bron zijn van veel problemen. De vergunningen zijn door de woningcorporatie voor 2 jaar aangevraagd en door verschillende vergunningverleners verstrekt, dus het lijkt er dan ook sterk op dat de gemeente expres deze vergunningen voor 5 jaar aan de Woningcorporatie verstrekt”.

De vergunningverstrekker gaat uit van de aanvraag. Hier kan men niet zomaar om omheen. Dit laatste heeft Wethouder Struijlaart aan de Huurdersstichting en de Woonbond bevestigd. Wie bijvoorbeeld een dakkapel aanvraagt, krijgt daarvoor zonder meer een vergunning voor dat dakkapel, is aan de Huurdersstichting en de Woonbond uitgelegd.

De voorzitter vindt het verder opmerkelijk dat Stg. Woondiensten Enkhuizen tijdens de zitting heeft gesteld, dat de Begoniastraat opeens niet meer bij de wijkvernieuwing Bloemenbuurt zou horen en een apart project zou zijn. “De woningcorporatie stelt dat bepaalde vergunningen en een vernieuwde bestemmingsplan voor de Begoniastraat daardoor niet meer nodig zijn”. Zij vindt het knap dat hiermee, onder de neus van de Gemeenteraad en de huurders van de Bloemenbuurt, de goedkeuring en bemoeienis van de Gemeenteraad, voor notabene de start van de grootste wijkvernieuwing van de geschiedenis van Enkhuizen, wordt omzeild.

De Leegstandwethuurders beraden zich voor eventuele volgende stappen. De Woonbond en de Huurdersstichting staan achter de huurders en zijn benieuwd naar de handhavingsverzoeken en hoe de gemeente haar fouten, die de Leegstandwethuurders en haar burgers duidelijk treffen, goed gaat maken.