februari 4, 2023

Verslag Huurdersbijeenkomst HAR 22 maart 2022

Op 22 maart j.l. heb ik een uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse bijeenkomst van de HAR. Zoals je weet is de HAR, DE huurdersbelangen-vertegenwoordiger voor alle huurders van de sociale huurwoningen in Enkhuizen, maar ook voor de huurders Bloemenbuurt. Dus ik dacht, even mijn partner te gaan kijken …

Helaas bleek dat de HAR er niet voor alle huurders is, want ik mocht maar als 1 persoon komen. Mijn vraag om samen met mijn partner te kunnen komen omdat ik hartpatiënt ben, heb ik geen antwoord op gehad. Deze vraag is genegeerd. Ik kreeg een bevestiging dat ik alleen mocht komen. Uit irritatie heb ik mijn partner, welke ook huurder is, gestuurd.

De HAR had de Bonte Veer geregeld. Ik had verwacht dat de nieuwe Doelen voor zoiets wel geregeld zou worden. Met zo’n grote organisatie, met zoveel mensen om te behartigen, kan het toch niet anders zijn dat je veel huurders verwacht. Ook verwachtte ik dit, omdat er maar 1 persoon per huishouden was toegestaan. Maar de werkelijkheid bleek anders …

In totaal waren er wel 17 (oudere) huurders in de Bonte Veer aanwezig, waarbij mijn man nog voor de grap als broekie werd gezien. Ik was voor niets als huurder buitengesloten. Mijn partner vond het opvallend dat er totaal geen jongere huurders aanwezig waren en geen huurders van de projecten die nu gaande zijn, zoals de wijkvernieuwing. De nieuwe Voorzitter van de HAR én de Secretaris schitterden van afwezigheid. Dit is niet van te voren gemeld.

Huurdersbijeenkomst geleid door een adviseur (raad eens wie)

Zeer opmerkelijk is, dat de huurdersbijeenkomst werd geleid door de opeens weer opgedoken (nu) adviseur en oud Voorzitter Wil Raven. Het hoofddoel van de jaarlijkse vergadering was een stemming voor twee nieuwe bestuursleden voor de HAR.

Zoals iedereen nu wel weet was de oud Voorzitter Wil Raven, degene die in (2015/2016) de wijkvernieuwingsplannen, samen met WDE heeft bedacht. Ook heeft hij op eigen standpunten hiervoor zijn goedkeuring en handtekening gegeven. Dit is degene die ons, huurders Bloemenbuurt, in de situatie heeft gebracht, dat onze goede woningen gesloopt worden, welke in 2015/2016 ook nog goed (norm-C) bleken te zijn. Meneer Raven is met een omweg terug op zijn oude plek. 

Nu, als zogenaamd adviseur van de HAR, bekleed hij blijkbaar tevens alsnog de functie als (waarnemend) voorzitter van de HAR. Toen niet door de huurders (Bloemenbuurt) verkozen, nu niet door de huurders verkozen. En … ook niet (meer) woonachtig in Enkhuizen! Een vreemde zaak!

Huurdersbijeenkomsten HAR voor de vorm

Met het bovenstaande te weten, lijkt het er wel heel sterk op dat de huurdersbijeenkomsten van de HAR alleen bedoeld zijn om op de nieuwe (onbekende en niet aan alle huurders voorgestelde) bestuursleden te stemmen.

Met het minimale aantal mensen én zonder iedereen de kans te geven zich vooraf in te lezen waarop te kunnen stemmen, kan men nu zeggen …. Kijk! Iedereen is het er mee eens! Hoewel die stemmen niet representatief zijn voor alle huurders van Enkhuizen. (mijn partner heeft niet voor de vreemde personen gestemd)

Niemand maakt zich blijkbaar verder druk over de vereisten die in de Wohv vermeld staan. Want feit blijft dat de HAR als huurdersorganisatie zonder huurders (uit de Bloemenbuurt) als leden, géén huurdersorganisatie is. Als eerder in de Bloemenbuurt Courant vermeld … Een stichting mag en kan wettelijk geen leden hebben. De huurders Bloemenbuurt worden dan ook door een malafide huurdersorganisatie vertegenwoordigd.

Het lijkt er verder sterk op dat ook deze HAR bijeenkomsten voor de vorm worden georganiseerd. De huurders zijn niet over de projecten geïnformeerd, er is geen verantwoording afgelegd en er is niet om standpunten over de projecten gevraagd. Over zaken als leefbaarheid, betaalbaarheid, renovaties en verbouw en nieuwbouw is vreemd genoeg niet gesproken. De duurzaamheid bleek een algemeen, niet diepgaand praatje te zijn en i.s.m. een medewerker van de woningcorporatie te zijn. Wat getuigt dat de HAR nog steeds verweven is met WDE , niet zo onafhankelijk is, dan zij stelt en vooral veel waarde blijft hechten aan het stiekeme en het informele.

Nu gebleken is dat de woningen ten tijde van de wijkvernieuwingsplannen (2015/2016) in goede staat waren, zie ik de HAR dan ook als mede-verantwoordelijke dat veel goede woningen in de Bloemenbuurt, onder valse voorwendselen en zonder dringende reden gesloopt gaan worden, vele woningen wel 6 tot 14 jaar geen (groot) onderhoud krijgen, en dat daardoor vele mensen hun leven en toekomst op de kop staat. 

De Voorzitter