februari 2, 2023

Verontreinigd grond Bloemenbuurt

Op 22 januari 2018 zijn door de HEA (Wijlen Hans Langbroek) raadsvragen gestelde over de verontreinigde grond in de wijk Plan Noord.

In Plan-Noord is de grond van een groot aantal percelen zeer ernstig verontreinigd met lood, koper en zink. De bewoners van de betreffende percelen zijn in 1996 en 1997 geïnformeerd over de vervuilingen.

In 1997 hebben de bewoners van de wijk bedenkingen ingediend, waarop een beschikking van de provincie is gekomen. De bewoners hebben tegen deze beschikking bezwaar ingediend, welks door de gemeente ongegrond is verklaard na een onderzoek door de gemeente.

Over bovenstaande heeft Het Enkhuizer Alternatief (HEA) diverse schriftelijke vragen, mede ook naar aanleiding van de aangekondigde sloop van een aantal woningen in het kader van upgraden van de wijk Plan-Noord. Nota Bodembeheer

Ondertussen zijn de vereisten aangescherpt door de overheid. Met name wordt er ondanks de versoepeling toch gekeken naar bijvoorbeeld de Pfas waarden. Wij hebben WelWonen gevraagd om recente metingen. Helaas hebben wij deze nog niet mogen ontvangen.

Wij vinden dit toch wel een vereiste dat er onderzocht wordt in hoeverre de grond nu eigenlijk vervuild is. Mede voor de vele gezinnen die hier met hun kinderen (gaan) wonen) en het de partij zichtbaar ook zorgen baart.

Na een regenbui zien de stegen er bijvoorbeeld niet echt schoon uit en een rare , olieachtige drab komt er uit de bodem te voorschijn. Dit baart ons zorgen.

Nu de wijkvernieuwing op stapel staat, is dit voor WelWonen een uitgelezen moment om recent onderzoek te doen en met eventuele saneringsplannen te komen. Wij kijken er dan ook uit om hun voorstel en metingen te ontvangen.