februari 4, 2023

Toch wel Wob documenten wijkvernieuwing? – Niet alles is als het lijkt II

Op 12 november j.l. was er een hoorzitting tussen Huurdersstiching Bloemenbuurt Enkhuizen en de gemeente Enkhuizen betreft twee bezwaarschriften op twee Wob verzoeken. Dit over o.a. de totstandkoming van de wijkvernieuwingsplannen Bloemenbuurt en omdat er geen documenten over de respresentativiteit van de HAR zijn.

De voorzitter, mevrouw Widia Baldewsing, en de Woonbond waren daarbij aanwezig om het bezwaar toe te lichten aan de jurist en de ambtenaar, welke voor B & W sprak.

Tot verbazing van de voorzitter stelde de jurist van de gemeente, dat ook hij niet kon geloven dat er helemaal niets gedocumenteerd zou zijn over de wijkvernieuwingsplannen. Na dringende navraag bij de ambtenaar bleek dat er toch wel documenten bestaan. De ambtenaar heeft dan ook de opdracht gekregen om de documenten boven tafel te krijgen.

Betreft de HAR schuift de gemeente de verantwoording af. Zij stelt dat zij haar prestatiepartners niet hoeft te controleren. Ondanks dat de gemeente hiertoe wettelijk gezien voor bevoegd is, dit dus wel kan en de vele onjuistheden betreft WelWonen en de HAR nu al jaren weet.

De voorzitter heeft de ambtenaar dringend verzocht dat de gemeente moet stoppen om bang te zijn om gezichts-verlies te krijgen, haar verantwoording moet nemen en in actie moet komen. De ambtenaar heeft gevraagd wat er dan gedaan moet worden om samen met de Huurdersstichting door een deur te kunnen.

De voorzitter heeft gezegd dat er dan simpelweg de wet, -en regelgeving gevolgd moet worden, getoetst en gehandhaafd. Zij vindt dat dit “handjeklap gedoe” en de “onder ons” gesprekjes met WelWonen en het niet zo nauw nemen met de wet en de positie van de reguliere en de Leegstandwethuurders, nu eens over moet zijn. Zij vindt dat het vertrouwen weg is en terugverdiend moet worden.

Tevens heeft zij aangegeven dat zij ernstig teleurgesteld is dat de ambtenaar, maar ook de Wethouder Struijlaart zich niet aan hun woord hebben gehouden betreft de beloofde onderzoeken naar de onjuistheden van WelWonen en de HAR en bijvoorbeeld de bouwtechnische staat van de woningen die gesloopt c.q. gerenoveerd gaan worden. Hierover is ook niets gedocumenteerd en terug te vinden. De voorzitter ziet en merkt dan ook dat WelWonen, de HAR en de gemeente Enkhuizen, als een drie eenheid tegenover de huurders staan. Zolang dit zo is, zal de Huurdersstichting niet stoppen met onderzoek, de huurders en de rest van de samenleving te informeren en het voor de huurders en hun rechten op te nemen.

Daarbij heeft de voorzitter aangegeven dat de verlengde duur van het vonnis van het kort geding (2 december), betreft de Leegstandwethuurders Begoniastraat, aangeeft dat er inderdaad diverse zaken niet goed (zijn ge-) gaan bij WelWonen.

Wethouder Struijlaert kent ondertussen heel veel onjuistheden bij WelWonen en de HAR, doch blijft dit blijkbaar liever oogluikend toestaan, dan er iets tegen te doen, te toetsen en te handhaven. Ook al is gebleken dat de noodzaak dat de Leegstandwethuurders van de Begoniastraat er dus 1 oktober of zelfs 12 november (of eerder) eruit moesten, er blijkbaar niet is!

Dat zij zich verzetten tegen de huisuitzettingen is volgens de voorzitter dus niet zomaar. De wijze waarop dit gebeurd, daar hebben zij niet voor getekend. Ook uitzetting tijdens de corona pandemie is tegen het protocol van Rijksoverheid en Aedes. Dit zoekt de rechter nu verder voor hen uit, aangezien de gemeente weigert achter de huurders danwel burgers te staan en hen te geloven.

De jurist zag dat de voorzitter erg aangeslagen was en begaan is met de huurders en haar taak, en heeft het bezwaar serieus genomen. De voorzitter heeft uitgelegd dat de huurders bij de eerste jaarvergadering in 2018 al aan de toenmalige Bewonerscommissie de opdracht hebben gegeven om de genoemde documenten en informatie uit te zoeken. De Bewonerscommissie wist toen nog niet eens dat dit via Wob verzoeken moest gebeuren. Dit is dan ook de reden dat zij hier nu als Huurdersstichting achteraan is gegaan.

“Ook al is dit twee jaar geleden. Soms duurt het even, maar dit hadden wij aan de huurders beloofd en ons woord is ons woord! Nu is het 4 weken afwachten of er iets zinnigs boven tafel komt”, aldus de voorzitter.