februari 4, 2023

Woningcorporatie veinst slechte staat woningen Bloemenbuurt Enkhuizen om te kunnen slopen

In een brief aan de Gemeenteraad van 2016 over de herstructurering van de Bloemenbuurt, heeft Stg. Woondiensten Enkhuizen gesteld dat 99,8% van de woningen die in de Bloemenbuurt gesloopt moeten worden, in een zeer slechte conditie (energielabel G-F-E-D, de meeste F) zijn. Het lijkt er sterk op dat de woningcorporatie de gemeente Enkhuizen en de huurders expres onjuist informeert.

Volgens een overzicht van energielabel.nl, waarin alle energielabels van de huurwoningen van de Bloemenbuurt zijn verzameld, is op peildatum 7 februari 2022 gebleken dat een groot deel van de te slopen huurwoningen een beter energielabel hebben, dan de woningcorporatie de gemeente voorschotelt. Ze voldoen veelal aan het groene energielabel C of B en niet aan het gestelde energielabel F.

De energieprestatienorm van Stg Woondiensten Enkhuizen is energielabel C. Dit bevestigt Koersplan 2020-2025. Deze norm ligt zelfs iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Ruimschoots de helft van de huurwoningen in de Bloemenbuurt, en met name een deel van de te slopen woningen aan de Violenstraat, Goudsbloemstraat en een deel van de Begoniastraat, voldoen dan ook nu al aan deze C-norm!

Een klein aantal sloopwoningen heeft energielabel D of E. Tegenstrijdig genoeg worden de andere woningen in de Bloemenbuurt, met ook een energielabel als D, E, F of G, juist wél tot het groene energielabel C, B en zelfs tot A+ verduurzaamd.

Volgens de energielabelprijzen.nl zijn de huurwoningen met de groene energielabels, met hooguit wat aanpassingen voldoende om het beoogde A energielabel te behalen. Door te investeren in extra isolatie en duurzame alternatieven voor de gasgestookte Cv-ketel kunnen de woningen verbeterd worden zodat deze woningen kunnen doorgroeien naar een label B of zelfs label A woning. Dit heeft Woondiensten Enkhuizen bewezen met de woningen in de Asterstraat die zij ondertussen naar energielabel A heeft verduurzaamd.

Het slopen van woningen met de groene energielabels in de Bloemenbuurt is dus feitelijk volgens de energieprestatienorm, géén dringende reden voor sloop, maar is blijkbaar -om de gemeente mee te krijgen- wél voor het gemak tot dringende reden gemaakt”, verklaart Widia Baldewsing, voorzitter van Huurdersstichting Bloemenbuurt.

Zij stelt verder dat meer dan 50% van de Nederlandse huurwoningen energielabel C heeft. “Dan zou je half Nederland moeten slopen, en jarenlang onderhoud moeten ontzeggen, wat onrealistisch is. Woondiensten Enkhuizen hanteert klaarblijkelijk flexibele normen – normen die haar het beste uitkomen.

Ook vind zij het onbegrijpelijk en is verbaasd dat de Huurdersbelangenvertegenwoordiger HAR de herstructureringsplannen heeft meebedacht en de betrokken huurders vanaf het begin hierover nooit geïnformeerd of betrokken heeft. Als de slechtste energielabel woningen hier in de Bloemenbuurt wel een renovatie en groot onderhoud krijgen, dan zie ik niet in waarom onze (groene energielabel) sloopwoningen, welke deels al zijn gerenoveerd, niet volledig gerenoveerd worden. Er is tenslotte al flink in de woningen geïnvesteerd. Een onbegrijpelijke keuze.

De voorzitter verklaart dat de kosten, de lange tijdsduur van 12 jaar die de herstructurering inneemt en waarbij er geen groot onderhoud op de beoogde sloopwoningen meer gepleegd wordt, de energie, de stress, de kapitaalvernietiging, de onzekerheden voor de huurders, het schijnbare bedrog van de woningcorporatie, niet tegen de baten van deze herstructureringsplannen opwegen. “Er worden maar 18 nieuwe woningen bijgebouwd. Dit is niet eens gemiddeld 2 extra woningen per jaar. Dit is slechts een druppel op een gloeiende plaat om de woningnood op te lossen.

Zij vindt dat het tijd wordt dat de Gemeenteraad en B & W dit ook gaan inzien en ons gemeenschapsgeld gaat inzetten voor faire projecten voor bijvoorbeeld een nieuwe wijk met extra woningen i.p.v. aan het onnodig slopen van woningen die al aan de juiste energienormen voldoen en die ook al deels zijn gerenoveerd. Er was de huurders immers ook een renovatie beloofd!

De voorzitter van de Huurdersstichting roept de Gemeenteraad en B & W Enkhuizen dan ook op om deze oneerlijk gang van zaken te stoppen nu dit alles aangetoond is, Stg. Woondiensten Enkhuizen beter te controleren en niet meer “op haar blauwe ogen” te geloven.

Bron:

www.energielabelprijzen.nl/woning/energielabel-c

www.energielabel.nl

www.welwonen.nu/over-ons/projecten/nieuwbouw/wijkvernieuwing-bloemenbuurt

https://welwonen.docufiller.nl/docupage/view/ZHBhZzozNDI2/2a265dc01dadea9d05cf702baf8e6508?fbclid=IwAR3rEUg90myoGHCt0n4od02j65RfIZ30Vw3BX89PruFd8B80YMM9Z6TvzyQ