februari 4, 2023

Steun onze rechtszaak tegen WelWonen – Huurdersbelangen

Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen, oftewel HSBBE, is een Huurdersorganisatie op wijkniveau.

Wij behartigen de belangen van de huurders van Bloemenbuurt Enkhuizen en maken ons sterk voor onze huurdersrechten..

Helaas worden de onkosten (nog) niet vergoed door Stg. Woondiensten/ WelWonen, vandaar ons dringende beroep op u!

Het is gebleken dat de huurdersbelangen (al 5 jaar) niet goed geborgd zijn, de participatie van de huurders te laat is begonnen is, de prestatieafspraken niet wettelijk gelegitimeerd zijn ondertekend door de Huurdersadviesraad,(HAR) welke als huurdersorganisatie de belangen van de huurders behartigd., maar ook als enige participant en zonder de huurders te informeren en bij de beslissingen te betrekken, onderhandeld over de wijkvernieuwing. Dit is niet echt de bedoeling van de Wohv(Wet overleg huurders verhuurders.

Wij kunnen dit wel zo laten, maar dat betekend dat behalve de huurders van nu, ook de toekomstige huurders benadeeld worden. Vandaar dat wij ons hier wel hard voor moeten maken. N.a..v.  de revisies van diverse advocaten en de Woonbond, voelen wij ons sterk in de zaak.

Een nieuwe woning en de onkostenvergoedig is altijd leuk om te krijgen, maar als daarmee onze (toekomstoge) huurdersrechten opzij gezet blijven worden en niet geborgd zijn, gaat ons te ver.

Wij hebben nu een dagvaarding aan de broek van WelWonen en hebben de handschoen aangenomen om onze twistpunten eindelijk door de rechter te laten beslissen met een tegeneis. De (schriftelijke) zitting is op 18 maart 2020.

De activiteiten en de rechtszaak betalen wij tot nu toe uit onze eigen zak. Maar ook daar zit een einde aan. Van een aantal huurders hebben wij een kleine vrijwillige bijdrage ontvangen. Maar dat volstaat helaas niet. Wij hebben al ruim €2000 in onze activiteiten gestoken en de advocaat gaat nog minstens €1000 meer erbij kosten. Nog niet gesproken over de overige kosten.

Wilt u ook dat uw rechten goed worden behartigd en dat de rechter uitspraak doet? Steun ons dan alstublieft met een vrijwillige bijdrage.

Wilt u ons gewoon steunen als symphatisant? Dan bent u uiteraard ook welkom om te doneren.

KLIK HIER OM TE DONEREN