februari 4, 2023

Stelling NH Dagblad: Geen woningen meer slopen voor wijkvernieuwing en duurzaamheid

Sinds Woondiensten Enkhuizen het in haar hoofd heeft om een groot deel van de Bloemenbuurt te slopen, worden huurders met een overeenkomst voor onbepaalde tijd, vanaf 2016/1017 verplicht, onder druk gezet en uit hun woningen gejaagd. Dit, onder het mom dat hun woningen te oud zouden zijn en van hele slechte slechte kwaliteit zouden zijn. Op dit moment is de Begoniastraat en de Asterstraat aan de beurt. Van de 11 Leegstandwethuurders van de Begoniastraat, welke in 2021 uit hun woningen zijn gezet, zijn er nu nog 3 mensen dakloos en nu woonachtig in een caravan. Hierdoor gescheiden van hun kinderen.

Doch, in april 2021is het eerste duurzaamheidsproject van start is gegaan in de Bloemenbuurt. Het betreft de aanpak van 22 woningen aan de Aster-/Anemonenstraat. De begrote investering bedraagt maar € 41.000 per woning. De schil van de woning (vloer – gevel – dak wordt geïsoleerd en er komen 6 zonnepanelen op het dak. Tegelijkertijd worden als onderdeel van het project planmatig onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de woningen en bergingen. (bron jaarverslag WDE 2020)

Dit geïnvesteerde bedrag van €41.000 per woning, is beduidend minder dan wanneer men de betreffende woningen sloopt en nieuwe bouwt. De te slopen woningen hebben een WOZ waarde van €150.000 en 231.000 per stuk. Dit duidt op zware kapitaalvernietiging.

Het toont verder aan dat verduurzaming loont en het slopen van goede woningen en het verdrijven van de bewoners, onnodig is: Naast een fikse kostenbesparing blijkt de kwaliteit van de woningen volgens de woningcorporatie zelfs “ineens” een stuk beter dan eind 2019. Eind 2020 bedraagt de gemiddelde Energie-index 1,29 gemiddeld label B. Eind 2019 was dat 1,73 gemiddeld label C”. (bron jaarverslag WDE 2020)

Verkoop sociale huurwoningen – Hoe maak je woningnood?

Woondiensten Enkhuizen verkoopt woningen in de Bloemenbuurt om nieuwe projecten en verduurzaming deels mee te financieren. Hiermee verminderd WDE bewust het aanbod in de laagste categorie van de sociale huursector. De opdracht en het doel van de Minister om meer woningen te bouwen, wordt hiermee niet gevolgd. De opwaardering van het vastgoed en het tevreden houden van de aandeelhouders, gaat blijkbaar voor de Woningnood en de (aankomende) daklozen.

In 15 jaar, maar 18 nieuwe woningen en honderden bewoners in volksverhuizing

De woningnood voor de sociale huurwoninghuurders wordt door de woningcorporatie tevens verergerd, doordat er sociale huurwoningen verkocht worden en er in verhouding te weinig terug gebouwd worden. Meer dan honderd huishoudens in de Bloemenbuurt moeten daarbij wijken, inclusief de vele Leegstandwetbewoners en Ad Hoc bewoners, om binnen 15 jaar, maar 18 extra huishoudens te voorzien van onderdak.

De gemeente werkt dakloosheid burgers in de hand

Het is een zeer vreemde gewaarwording te moeten concluderen dat de gemeente Enkhuizen niets van de woningcorporatie toetst en alles zo maar laat gaan. De gemeente faciliteert hiermee de woningcorporatie bij het doen van oneerlijke en onwettige zaken.

Buitenpoorters gaan in Enkhuizen voor eigen huurders en daklozen

Het zou de Woondiensten Enkhuizen en de gemeente Enkhuizen sieren om de woningen te renoveren/verduurzamen en de woningen, die ondertussen leeg komen te staan, of nieuw gebouwd worden, als eerste toe te wijzen aan de nu dakloze Leegstandwethuurders van de Begoniastraat.

Per slot, zijn ook zij ex-huurders. Ook al vielen zij onder de Leegstandwet, het waren betalende huurders, welke huurders van de toekomst kunnen zijn. Ook zij hebben een gezin en zijn nu ook nog door de woningnood van hun kinderen gescheiden. Dit is voor hen gewoonweg een straf die zij niet verdienen. Voor hen is het ronduit overlevingstijd!

De woningen die ondertussen leeg zijn komen te staan, worden nu verhuurd aan andere mensen. Vreemd genoeg onder Ad Hoc, en met het doelgroep andere, nieuwe bewoners, waaronder buitenpoorters. Dit, terwijl de oplossing voor deze dakloze mede burgers voor de hand ligt en met een beetje wil van de gemeente en de woningcorporatie zo uitgevoerd kan worden.

Snap jij het nog?

De gemeente Enkhuizen en de woningcorporatie zijn dus hierbij de instanties die de problemen van de huurders samen veroorzaken. De huurders, daklozen en burgers zijn de pineut en worden zwaar benadeeld. Velen komen dan ook bij het Stadsteam voor hulp terecht, waarvan de opdrachtgever weer de gemeente Enkhuizen is.

Het is in ieder geval een hele rare constructie en situatie. Dat het Stadsteam door de huurders en (toekomstige) daklozen om hulp wordt gevraagd, getuigt dat de onnodige sloop van goede woningen ook het Welzijn van de huurders en de (nu en toekomstige) daklozen, ernstig aantast. Tevens dat dit een uitvloeisel is van de onzorgvuldigheid van de gemeente Enkhuizen. Dit, door de activiteiten van de woningcorporatie niet toetsen en haar de vrije regie te geven.

De gemeente Enkhuizen heeft door het nalaten van de toetsingen, een onzorgvuldigheid en een oneindige vicieuze cirkel gecreeerd, waarbij aan de rechten van de huurders en burgers voorbijgegaan wordt. Of de nieuwe Gemeenteraad het het lef zal hebben om dit te doorbreken, is de vraag, en nog de laatste hoop voor deze mensen.

Stem!

Het NH Dagblad heeft op 1 april 2022 een stelling geplaatst “Geen woningen meer slopen voor wijkvernieuwing en duurzaamheid!“.

Ben jij het ook eens met deze stelling? Vul deze dan even in. Daarmee steun je de (aankomende) daklozen, huurders en ons.