februari 2, 2023

De Dagvaarding 6 – Spreekbuis van de buurt heeft de erkenning ( tijdelijk) verloren

Spreekbuis van de buurt heeft de erkenning ( tijdelijk) verloren

Op 26 augustus 2020 heeft de kantonrechter uitspraak gedaan in de zaak Stg. Woondiensten Enkhuizen tegen Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen. De woningcorporatie is in het gelijk gesteld. De erkenning van de huurdersstichting is ingetrokken.

De rechter is van oordeel dat huurdersstichting Bloemenbuurt op een aantal punten onvoldoende heeft aangetoond inspanningen te hebben verricht of die wel heeft verricht maar onvoldoende heeft aangetoond.

De rechter heeft alleen naar de formele zijde van de zaak gekeken en niet naar de inhoud. Daarom is er alleen uitspraak over de status van de Huurdersstichting geweest. De uitspraak van de Huurcommissie Wohv, waardoor de bewonerscommissie in aanmerking kwam een huurders-organisatie te worden, heeft ervoor gezorgd dat bij de overgang naar de Huurdersstichting, klaarblijkelijk een aantal zaken anders hadden gemoeten. Deze kunnen worden aangepast. Dit is ook de mening van de rechter. De Woonbond stelt uit de stukken dat 90% goed is. Na het oplossen van deze formele kwesties voldoet HSBBE aan alle vereisten van een huurdersorganisatie.

Vele huurders blijven HSBBE als spreekbuis van de buurt zien en de Huurdersstichting wordt steeds vaker door huurders en bewoners om hulp of advies gevraagd. HSBBE zal dan ook niet zomaar met haar activiteiten stoppen en zal de huurders blijven informeren en betrekken met enquêtes, jaarvergaderingen, de Bloemenbuurt Courant en zo meer. HSBBE vindt dat zij ondertussen al aardig als Huurdersstichting geïnstitutionaliseerd is.

De aanwijzing van de Huurcommissie dat Stg. Woondiensten Enkhuizen haar Sociaal Statuut dient aan te passen, de status van de HAR ten tijde van de prestatieafspraken, de wijkvernieuwings-plannen en het participatietraject, wat volgens HSBBE in 2016 had moeten beginnen i.p.v. in 2018, zijn helaas nog niet door de rechter behandeld.

HSBBE staat nog steeds vierkant achter haar zaak. De rechter heeft alleen naar het moment van nu gekeken. HSBBE vindt dat de werkzaamheden die zij de afgelopen twee en een half jaar heeft uitgevoerd om de huurdersbelangen te ‘bewaken’, eigenlijk door de HAR hadden moeten worden uitgevoerd.

De huurders zijn en worden nergens door deze huurdersbelangenorganisatie betrokken en geïnformeerd. De wijkvernieuwingsplannen, waaronder de sloop,- en renovatieplannen zijn dan ook vanuit standpunten van de HAR tot stand gekomen en niet vanuit standpunten van de huurders. Dit had wel gemoeten, vind HSBBE. De Huurdersstichting heeft bij de gemeente een WOB verzoek ingediend om documenten over de wijkvernieuwing. Deze blijken nu bij alle drie de prestatiepartners, niet te bestaan. HSBBE vraagt zich dan ook af hoe de huurders, zonder bijvoorbeeld notulen, dan kunnen controleren in hoeverre en hoe haar belangen zijn behartigd en hoe de wijkvernieuwingsplannen zijn ontstaan.

De gemeente Enkhuizen wacht op een uitspraak over de prestatieafspraken en de wijkvernieuwingsplannen. HSBBE gaat zich in de komende periode beraden over de hiervoor te nemen stappen. HSBBE is een huurdersstichting en blijft zich met hart en ziel inzetten voor de belangen van de huurders in de Bloemenbuurt. HSBBE stelt door te gaan tot de gemeente Enkhuizen eindelijk actie onderneemt of een hogere instantie uitspraak doet en verzoekt hierbij de Gemeenteraad en de Wethouder nog niet te beslissen. Dit boek is zeker nog niet gesloten!