februari 2, 2023

Gevolgen hoge salarissen top Welwonen – Woningcorporatie Woondiensten Enkhuizen – SP

Verrijking MT-leden
Er is sprake van bovenmatige beloning van ten minste twee MT-leden. Dit, tot hun pensioen in juni 2023 (o.a. MT- financiën). Opmerkelijk, aangezien volgens het rapport van 21 april 2021 van de Autoriteit Woningcorporaties is gebleken dat o.a. juist financiën niet de gewenste kwaliteit kan leveren. Dit creatief boekhouden van MT- financiën wordt blijkbaar rijkelijk beloond met gemeenschapsgeld.

NH Dagblad 19-10-2021

====================================================================
Bron:
Rapport Governance Autoriteit Woningcorporaties pag.10 Artikel 3.4.6.:
https://welwonen.nu/media/1564/2021-04-28-rapport-governance-inspectie-enkhuizen-aw.pdf