februari 4, 2023

Sociaal Statuut

“De Huurcomissie een adviseert partijen om te werken aan de verduidelijking van het bestaande sociaal statuut, dan wel een concrete samenwerkingsovereenkomst.” Dit staat in de uitspraak van de Huurcommissie 29-07-2019 beschreven.

WelWonen heeft dit tijdens de zitting beloofd en enige malen nog eens aan HSBBE.

Reden is dat de Sociaal Statuut zwaar gedateerd is, niet van deze tijd en onvolledig. Ook zijn er geen begripsbepalingen gedefinieerd.

Wij vinden dit een zwaarwegend punt, aangezien in deze Sociaal Statuut vastgelegd staan wat de rechten van de huurders zijn. Wat de richtlijnen zijn voor de participatie en zo meer. Nu hebben de huurders geen enkel handvat om op terug te kunnen vallen. Ook krijgen huurders verschillende onkostenvergoedingen voor bijvoorbeeld een nieuwe vloer. Enige beschreven richtlijnen zouden een oplossing kunnen zijn voor meer duidelijkheid. Wij vinden het een kwalijke zaak.

Ook ontbreken de omschrijvingen van de begripsbepalingen zodat het voor de huurders onduidelijk (blijft) is, wat bijvoorbeeld renovatie, slopen, groot onderhoud inhouden e.d.

Helaas heeft de woningcorporatie hier nog geen gevolg aan gegeven, met de concequentie dat sommige huurders opeens bijvoorbeeld voor dubbele huren staan. Dit, ondanks dat de uitspraak vorig jaar was en er al enige renovatiewerkzaamheden, als het plaatsen van nieuwe vloeren, begonnen zijn en men voornemens is om spoedig met de rest van de werkzaamheden te beginnen.

Ter voorbeeld van hoe een Sociaal Statuut eruit hoort te zien, hier de Sociale Statuten van de Woonbond ter vergelijking met die van Stg. Woondiensten 2018 en 2014