februari 4, 2023

Puincontainer actie was een succes

In het weekend van 28 augustus heeft de Werkgroep Leefomgeving, i.s.m. Stg. Welzijnswerk en HSBBE een puincontainer geregeld voor puin van de Bloemenbuurtbewoners. Dit, met het doel om de leefomgeving netter te maken.

De container was te vinden tussen Goudsbloemstraat 35-37.

Het was een groot succes. Vele Bloemenbuurtbewoners konden “eindelijk” hun puin kwijt. Deze actie is dan ook zeker voor herhaling vatbaar.

OPROEP

Vele bewoners hebben gehoor gegeven aan onze oproep om de tuinen netter te maken. Helaas doet nog niet iedereen mee. Vooral de stegen woekeren maar door met onkruid. Hierbij dan ook een oproep aan iedereen die aan een steeg woont, deze graag onkruidvrij te maken voor de medebewoners.