februari 4, 2023

Plannen wijkvernieuwing in 2016 al vast. Huurdersbijeenkomsten Bloemenbuurt voor de vorm

Uit het jaarverslag van Stg. Woondiensten Enkhuizen 2016 pag.9 is gebleken dat de sloop/renovatieplannen Plan Noord (wijkvernieuwing) in 2015/2016 al bekend stonden. De HAR en de Woningcorporatie hebben hiermee duidelijk verzuimd de huurders van Plan Noord bij werkelijk aanvang van de plannen en bij het bod van de woningcorporatie te betrekken.  De huurders van Plan Noord Bloemenbuurt hebben dan ook in 2017 en 2018 voor de vorm geparticipeerd.  

In dit jaarverslag staat dat de sloop van 74 woningen, van de 16 woningen in de Begoniastraat en de nieuwbouw van 66 woningen in Plan Noord Bloemenbuurt, al sinds 2016 door de woningcorporatie beoogd wordt en bekend staat. Gezien de woningcorporatie al einde 2016 is gestopt met de al gaande renovatiewerkzaamheden voor de betreffende sloopwoningen, is toen de sloop van de woningen besloten.

De huurders zijn “voor de vorm” naar de huurdersbijeenkomsten geweest
De huurders van de Bloemenbuurt zijn hiermee klaarblijkelijk in 2017 en 2018 voor de vorm aanwezig geweest bij de wijkwandeling en de huurdersbijeenkomsten van de woningcorporatie. De Huurdersstichting vindt dan ook dat de huurders door de drie prestatiepartners WDE, de HAR én de gemeente Enkhuizen zwaar voor de gek worden gehouden. Zij vindt dat de inbreng en de vrijheid van de daadwerkelijke betrokken huurders om tijdens de werkelijke aanvang van de plannen hun standpunten te geven over hun dak boven hun hoofd, door de drie prestatiepartners van de huurders gestolen is, voor eigenbelang.

Hiermee wordt het participatietraject en de huurdersbelangenvertegenwoordiging niet volgens de Woningwet en de Wet overleg huurders verhuurder (Wohv) uitgevoerd en de huurders benadeeld. Alleen … niemand trekt zich hier wat van aan.