maart 27, 2023

Personele unie Welwonen maakt de plaatselijke inbreker blij

Op dinsdag 30 november 2021 viel er een mededeling van de personele unie Welwonen bij ons in de Bloemenbuurt door de brievenbus. Een medewerker van Bosman Ijsselmuiden zal uiterlijk volgende week de dakgoten van de sociale huurwoningen in de Bloemenbuurt komen inspecteren en eventueel schoonmaken.

Poort van het slot
Hierin wordt gevraagd of wij vanaf ontvangst van deze mededeling onze poort naar de tuin niet op slot willen zetten, omdat een medewerker kan langskomen, als het weer ’t toelaat.

Het kan uiterlijk tot volgende week zijn dat de dakgoten worden geïnspecteerd en worden schoongemaakt. Dus, de bewoners van de Bloemenbuurt moeten van Welwonen, vanaf woensdag 1 december elke dag de poort van hun tuin openhouden, tot hij langs is gekomen. Dit kan dus 1 dag of meerdere dagen zijn. Het kan ook voor niets zijn dat u de poort openlaat, want het kan ook zijn dat de goot via de buren gereinigd wordt.

M.a.w…. Of u uw tuin of achterplaats tot ruim een week open wilt houden voor de medewerker van Welwonen, zodat hij dan misschien, één van die dagen, afhankelijk van het weer, erbij kan om uw dakgoot schoon te maken. Dit, met het risico dat ook anderen, die er niets te zoeken hebben, zomaar op uw terrein of in uw tuin kunnen komen.

Er wordt onveiligheid gecreëerd
Huurdersstichting Bloemenbuurt vindt dat hiermee onveiligheid en het gevoel van onveiligheid wordt gecreëerd, gezien vele mensen nu van elkaar weten dat het slot er een week af kan zijn.

Onverwacht een vreemde man in de tuin
Zelf ben ik mij vorig jaar kapot geschrokken toen er opeens een onbekende man bij mij achter in de tuin stond, stelt de voorzitter van de Huurdersstichting. “Vooral de oudere mensen zullen niet op een onverwacht bezoek, door een onbekende man in hun achtertuin zitten te wachten. Een slot is niet voor niets uitgevonden en de meeste mensen zijn hier in de Bloemenbuurt toch thuis. De huurders die ik hierover heb geproken vinden het eigenlijk best wel vervelend, dat men niet gewoon een datum afspreekt en gewoon aan de deur aanbelt voor medewerking om het slot eraf te halen”.

Uitnodiging voor inbrekers
Dit lijkt gewoonweg een jaarlijkse uitnodiging voor inbrekers en onuitgenodigde mensen in je tuin of achterplaats, aan de huurders opgedragen om mee te werken”, aldus de voorzitter van de Huurdersstichting. “Klaarblijkelijk spaart de personele unie Welwonen veel geld uit met deze eindejaar “bulkactie”, om de hoge lonen van de MT-leden te bekostigen”, stelt zij verder.

Welwonen wijst verantwoording af
In het afgelopen jaar hebben een aantal huurders hierover bij Welwonen geklaagd. Welwonen heeft toen tegen een huurder verklaart dat zij daarvoor de gootsteen-schoonmaker moet bellen. Dit is opmerkelijk, aangezien de mededeling onder naam en logo van Welwonen wordt gegeven en deze personele unie hier ook de opdrachtgever van is.

Een dag van te voren een folder in de bus
Van een oud schoonmaker van Welwonen hebben wij het volgende vernomen. “Ik heb dit jaren meegemaakt. Waar ik werk, deden wij dit voor Welwonen en bij ons werd er een dag van te voren een folder in de bus gedaan en als de poort dicht is, dan is het pech en mogen de bewoners het zelf doen”. een oudere inwoner hout de boel op slot, omdat ze gewend is om van een bedrijf een datum te krijgen”. Klaarblijkelijk is dit nu weer gebeurd.

Even aanbellen
De huurdersstichting vindt het uiteraard fijn dat de goten worden schoongemaakt. Maar ook dat de betalende huurders van de Bloemenbuurt het respect verdienen dat er een duidelijke afspraak, samen met een concrete datum met de huurders wordt gemaakt, en dat er beleefd aan de deur wordt aangebeld voor medewerking om het slot eraf te halen.

Om dan maar te stellen dat de huurder pech heeft als deze de medewerlker heeft gemist of omdat het slot erop was, mag geen reden van de Woningcorporatie zijn om haar taak niet naar behoren te volbrengen en hiermee geld te besparen.

Voor de huurders Bloemenbuurt: Vind u het goed dat u uw tuin of achterplaats tot ruim een week van het slot af moet voor de gotenschoonmaker van Welwonen, zodat hij dan misschien, één van die dagen, en afhankelijk van het weer, erbij kan om uw dakgoot schoon te maken? Dit, met het risico dat ook anderen, die er niets te zoeken hebben, zomaar op uw terrein of in uw tuin kunnen komen?