februari 2, 2023

Operatie Steenbreek! Leefomgeving vergroenen

Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies onze leefomgeving vergroenen. Ofwel onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen door een diversiteit aan groen waarbij de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard nodig is. Gemeenten bepalen daarvoor zelf hun aanpak: samen met inwoners, organisaties en bedrijven.

Waar mogelijk worden stenen vervangen door groen zodat het water makkelijker de grond in kan. Ook de aanleg van twee systemen, één voor regenwater en één voor afvalwater zorgt ervoor dat het riool minder snel overbelast raakt. Omdat het praktisch onmogelijk is om alle rioleringen aan te passen aan de grootst mogelijke regenbui wordt gezocht naar andere oplossingen. Op steeds meer locaties worden bijvoorbeeld extra vijvers en wadi’s aangelegd.

Deelnemende gemeenten organiseren onder de campagne Operatie Steenbreek acties om samen met inwoners en bedrijven te vergroenen. Denk bijvoorbeeld aan acties als Tegel eruit, plant erin, korting bij aanschaf van regentonnen maar ook het aanleggen van voorbeeldtuinen, promotie tijdens evenementen, maken van insectenhotels, aanleggen van geveltuinen tot aan het vergroenen van een hele straat samen met buurtbewoners. Alsook aandacht voor meer groen rondom bedrijfsterreinen, zorglocaties en schoolpleinen.

Groen is de aanjager voor kwaliteit in de woon- en werkomgeving van de toekomst. Groen wordt neergezet als een product én een middel: Een multifunctioneel product dat in veel opzichten een positieve uitwerking heeft op biodiversiteit, ecologie, gezondheid, economie, sociale cohesie etc.
HSBBE wil hierbij de Gemeente Enkhuizen en WelWonen uitnodigen omzich in operatie Steenbreek te verdiepen. Helemaal een wens, omdat WelWonen geen enkel beleid indeze heeft. Wellicht kunnen wij zo samen de verstening tegengaan en de wijk weer laten opbloeien.