februari 2, 2023

Ook de SP heeft twijfels

Begin 2018 werden raad en bewoners ingelicht over de sloop en nieuwbouwplannen van de Bloemenbuurt in Enkhuizen. Twee jaar later is de start van het project nog niet concreet.

En dat verontrust de SP in Enkhuizen. De fractie heeft het college vragen gesteld. Want waarom duurt het zo lang voordat de gemeente ’grijs en groen’ doorrekent, zoals de beplanting en bestrating in de nieuwe wijk wordt genoemd? En in hoeverre worden de nieuwbouwplannen nog aan de politiek voorgelegd?

Verdeling kosten

Welwonen bereidt zich voor op de sloop van een deel van de wijk, de bouw van 112 nieuwe woningen en renovatie van de rest. Maar eerst wil de corporatie duidelijkheid over de verdeling van de kosten voor de wegen en groenvoorzieningen. ,,Dan kunnen wij op korte termijn beginnen’’ aldus woordvoerster Anita Muskee.

Daarom zijn al bodemmonsters in tuintjes genomen, is ecologisch onderzoek gedaan en worden nestkastjes voor vleermuizen op diverse punten in de wijk opgehangen. Ook Welwonen wil de bewoners graag duidelijkheid bieden. De corporatie onderschrijft het signaal van de bewoners dat het lang duurt.

Muskee: ,,Wij hopen snel duidelijkheid te krijgen van de gemeente. Ondertussen zitten we niet stil, maar gaan door met de voorbereidingen voor de eerste fase.’’

Uitstel

De SP plaatst vraagtekens bij het uitstel van de sloop en renovatieplannen, die eigenlijk dit voorjaar al hadden moeten beginnen. De fractie maakt zich ook zorgen over het effect op de buurt. Fractievoorzitter Margreet Keesman: ,,Het hele project zou ongeveer tien jaar duren. Dat is lang en heeft direct invloed op de leefbaarheid en samenhang in de wijk. Een huis is meer dan een dak boven het hoofd, een huis is een thuis en behoort tot de eerste levensbehoeften.’’

Vandaar de vragen over de vertraging in het project. De fractie onderstreept de noodzaak om snel tot resultaat te komen. Tevens zijn er zorgen over de bewoners die tijdelijk anti kraak wonen in de wijk. Zij hebben geen garantie op terugkeer in de wijk. Keesman: ,,Waar moeten die mensen heen, zeker in deze tijd. Ook in de opvang zijn maar weinig plekken, je kunt ze nu moeilijk op straat zetten.’’

Nieuwsbrief

Die zorg deelt de huurdersvereniging Bloemenbuurt. In haar laatste nieuwsbrief wijst de club op de vier jaar wachttijd op een huurwoning in West-Friesland. ’Niet zo’n fijn vooruitzicht voor bewoners die wegens de sloopplannen moeten verhuizen’ concludeert de vereniging. ,,En kunnen mensen nog wel terugkeren naar de Bloemenbuurt?’’

Welwonen laat weten dat bewoners van woningen die worden gesloopt en die een reguliere huurovereenkomst hebben, altijd kunnen terugkeren in de buurt. Zij hebben geen last van de wachttijd, want ze krijgen automatisch 99 zoekjaren mee.

Bron: Enkhuizen 04-06-2020Noord Hollands Dagblad Tanja Koopen