februari 4, 2023

Onderling gerommel WelWonen en Gemeente Enkhuizen

Onderling gerommel WelWonen en Gemeente Enkhuizen

Een aantal bewoners van de Begoniastraat hebben middels een Wob verzoek inzage gekregen in de door de gemeente Enkhuizen verleende Leegstandwetvergunningen aan Stg. Woondiensten Enkhuizen (Welwonen). Uit de vergunningen voor hun woningen blijkt dat deze op basis van verkeerde wetsartikelen zijn verleend. Ook zijn op dezelfde vergunning meerdere woningen verhuurd onder de leegstandswet.

Het gaat hier om Leegstandwetsartikelen bedoeld voor koopwoningen, waarvan de eigenaar feitelijk maximaal maar twee vergunningen mag aanvragen. Iets waar duidelijk geen sprake van is en wat sinds 2017 tot heden speelt.

Wethouder Struijlaart heeft aan de Woonbond en Huurdersstichting Bloemenbuurt verklaard dat de gemeente vergunningsaanvragen niet inhoudelijk toetst. Hiermee heeft de Woningcorporatie van de gemeente een vrijbrief gekregen om te doen wat ze wil. De aanvrager is daarbij altijd wel verantwoordelijk voor opgave van de juiste informatie en correctie van onjuiste informatie of gegevens.

WelWonen heeft de fouten erkent, geeft de gemeente de schuld en zegt dat de gemeente de vergunningen fout heeft verstrekt. Doch WelWonen en de gemeente wisten al bij de aanvraag én bij de vergunningverlening dat het om wets-artikelen voor koopwoningen ging. Dit staat ook expliciet meermaals vermeld in de verleende vergunningen.

Het is onwaarschijnlijk dat de advocaat van WelWonen niet heeft gezien dat de wetgeving onjuist is toegepast. Zowel onder het kopje; ‘verklaring’, ‘voorschriften’ als onder ‘overig’ wordt overduidelijk, uit de verleende vergunningen, dat het om koopwoningen gaat.

Wethouder Struijlaart heeft daarbij aan de Woonbond en Huurdersstichting Bloemenbuurt verklaard alles te zullen doen om onmin, ruzie en rechtszaken met de Woningcorporatie te vermijden. Nu de gemeente onjuiste vergunningen uitgeeft, dit bij de verstrekkingen al weet, geeft dit sterk de indruk dat beide partijen onderhandse afspraken hebben gemaakt. (Tevens de wijkvernieuwingsplannen voor de Bloemenbuurt lijken sterk in de achterkamer beklonken, blijkens het ontbreken van enige vorm van verslaglegging en het ontbreken van actie van de gemeente)

Het gaat niet om maar 1, 2 of 5 “vormfoutjes”, maar om veel meer. Gemaakt door WelWonen én de gemeente. Opmerkelijk zijn de 12 Leegstandwetvergunningen met 8 verschillende kenmerknummers, voor 11 woningen. Ook hebben 4 verschillende vergunningen bijvoorbeeld hetzelfde kenmerknummers met verschillende inhoud. Het is zeer vreemd dat de gemeente vergunningen verstrekt onder hetzelfde nummer. Dit, terwijl een Leegstandwetvergunning object (woning) gebonden behoort te zijn.

Deze dubbele vergunningen en onjuist toegepaste wetsartikelen zijn uiteindelijk gebruikt in de huurovereenkomsten. Deze voldoen daardoor niet aan de vereisten van de Leegstandwet. Ook al hebben de huurders een huurovereenkomst getekend voor een bepaalde tijd, de huurders hebben recht op andere wetsartikelen welke meer huurders-bescherming geven. Het is een vreemde spagaat.

Als rechtsgevolg hebben de huurders recht op een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd of mogen op z’n minst, volgens hun huurovereenkomst tot het einde van de vergunning daar blijven wonen. Dit is tot 2022, 2023 en 2024. Ook mag er volgens de Leegstandwet niet tussentijds opgezegd worden.

Er is verder niets op orde. Een concrete sloopdatum is er niet. Het bestemmingsplan, wat in de vergunningen vereist is, is verouderd en is in 2018 verlopen. Verder is er geen sloopvergunning, geen asbestvergunning of omgevings-vergunning. Daarbij is er geen goedkeuring van de Gemeenteraad en dus geen noodzaak om de huurders nu al te laten verhuizen. Toch wil WelWonen de huurders kwijt en wordt daarin klaarblijkelijk gesteund door de gemeente Enkhuizen. Dit zijn mensen die werken, studeren, uitkeringsgerechtigd zijn en ook kinderen hebben.

Het zou WelWonen en de gemeente dan ook sieren als zij er eerst eens voor zouden zorgen dat eerst de vergunningen, de plannen en sloopdatum rond en concreet zijn, en daarna de huurders laat verhuizen. Wil WelWonen asbest-onderzoek doen, dan kan dit gedaan worden in de al leegstaande woningen of dit bekijken in de bouwtekeningen.

Ook de gemeente Enkhuizen erkent dat de vergunningen onjuist zijn verstrekt, maar legt de verantwoordelijkheid bij Welwonen. De gemeente is, ondanks de benadeling van deze en de toekomstige huurders, vooralsnog niet voornemens te handhaven en hen te helpen. De rechtsgevolgen van hun eigen foutief handelen willen beide (semi) overheidsorganisaties niet accepteren. Dat moeten de huurders maar incasseren. Duidelijk is dat WelWonen wel de voordelen uit de Leegstandwet voor koopwoningeigenaren wil halen, maar de nadelen hiervan niet accepteert. Dat de huurders daarmee oneerlijk worden behandeld, op de verkeerde gronden en tijdens de coronacrisis voortijdig op straat komen te staan, maakt de gemeente Enkhuizen en WelWonen blijkbaar dan ook niets uit.

Bron: Enkhuizen Actueel

Voor inzage bewijs onjuist verleende Leegstandwet vergunningen klik deze link

of download Bewijs vergunningen gerommel Leegstandwetvergunningen Begoniastraat. geanonimiseerd