februari 2, 2023

Onderhoud en renovatie

Er is een verschil. Onderhoud is het repareren of vervangen van alles dat u nu in de woning heeft. Tegels vervangen in de keuken, douche en toilet. Keukenblok vervangen. Riool achter het toilet vervangen. Onderhoud is altijd kosteloos voor de huurder.

Renovatie is wat anders. Dat is iets toevoegen dat er nu niet is of iets wijzigen. Dat moet wel comfortverhogend zijn. Voorbeeld: (komt niet veel meer voor in onze woningen) enkel glas vervangen door dubbel glas. Dat is een toevoeging en comfort verhogend.

Of ventilatieroosters bovenaan in de ramen aanbrengen. Als die er nu niet zijn, is dat een toevoeging en vallen dus onder renovatie.

Onder renovatie vallen ook wijzigingen. Bijvoorbeeld: een andere raamindeling. Een ander verwarmingssysteem. Zelfs het wijzigen van de kleur van de buitendeur van rood in bijvoorbeeld blauw valt onder renovatie. Een buitendeur met glas vervangen door een dichte buitendeur zonder glas ook.

De wet schrijft in artikel 220, lid 3 BW voor dat een bijzondere eis wordt gesteld aan werkzaamheden die onder renovatie (toevoegen of wijzigen) vallen. De verhuurder moet een schriftelijk voorstel doen voor een plan van onderhoud en renovatie.

De verhuurder zal met een voorstel van één gecombineerd plan komen, waar onderdelen in staan die groot onderhoud zijn en andere onderdelen die onder renovatie vallen.

Wat wordt een verbetering volgens de verhuurder? Zo ja, waarom dan en welke verbetering kan de huurder verwachten? Levert het meer comfort op? Welk comfort krijgen de bewoners meer dan ze nu hebben? Dat moet goed en duidelijk omschreven worden.

Elke bewoner moet zo’n schriftelijk voorstel krijgen. U weet nu wat renovatie precies is. Er moet altijd over alle renovatie-werkzaamheden worden gestemd. Voor de onderdelen die onder ‘onderhoud en/of vervanging’ vallen, hoeft dat niet. Voor renovatie geldt dat 70% van de huurders schriftelijk JA moet zeggen voor elk apart onderdeel van de renovatie.

Havensteder moet vooraf kenbaar maken hoe en waarom 70% van de huurders moet instemmen en wat de gevolgen zijn voor de NEE-stemmers.

Dat wil zeggen dat er in een flat van 175 woningen 123 huurders schriftelijk JA moeten zeggen op elk voorgesteld renovatie-onderdeel.