februari 4, 2023

Omgevings-vergunning – Bezwaar

Stichting Woondiensten Enkhuizen heeft op 24 juli een omgevingsvergunning aangevraagd. Dit, voor het slopen van de “glaspaleis” woningen 19 t/m 57 in de Begoniastraat.

Wij hebben van enige bewoners de vraag ontvangen hoe men bezwaar kan indienen. Alleen belanghebbenden, omwonenden, kunnen bezwaar indienen. Wilt u bezwaar indienen? Maak dan schriftelijk bezwaar binnen zes weken na het besluit waarin de vergunning werd verleend. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift. (Binnenkort beschikbaar)