mei 22, 2022

Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen *HSBBE

Voormalig Bewonerscommissie Bloemenbuurt Enkhuizen

NH Dagblad interview “Wij zijn voorgelogen:

12-02-2022 Interview van het NH Dagblad met de voorzitter betreft de groene energielabel huurwoningen, welke de woningcorporatie wilt slopen.