februari 4, 2023

NH Dagblad interview “Wij zijn voorgelogen:

12-02-2022 Interview van het NH Dagblad met de voorzitter betreft de groene energielabel huurwoningen, welke de woningcorporatie wilt slopen.