februari 4, 2023

Miljoenenwinsten Welwonen door stopzetting en vertraging planmatig onderhoud huurwoningen

Miljoenenwinsten Welwonen door stopzetting en vertraging planmatig onderhoud huurwoningen

Woningcorporatie Stg. Woondiensten Enkhuizen, oftewel Welwonen, maakt grote financiële klappers door o.a. geen planmatig onderhoud meer aan al haar huurwoningen te geven. Zij maakt vreemd genoeg onderscheid tussen haar huurders. Een groot aantal sociale huurwoningen in Enkhuizen worden hierdoor expres sinds 2016 verwaarloosd, waaronder de huurwoningen van de Bloemenbuurt die vanaf maart 2016 op de renovatielijst stonden en die sinds november 2016 opeens op de sloopnominatie staan. Hierdoor is er een enorme kostenbesparing van vele miljoenen ontstaan. Een opmerkelijke situatie.

temporisering van het planmatig onderhoud”

Deze bewuste verwaarlozing van woningen, het vertragen, annex stoppen van planmatig (groot) onderhoud, wordt door Welwonen heel sjiek “temporisering van het planmatig onderhoud” genoemd. Dit wordt bevestigd in Koers-notitie 2016-2019. Onder planmatig onderhoud kan gedacht worden aan terugkerende werkzaamheden als buitenschilderwerk, vervangen CV-ketels, vernieuwen badkamer, keuken of toilet, onderhoudswerkzaamheden aan liften, aan daken en aan mechanische ventilatie. Normale zaken die een goede verhuurder behoort te doen om al haar woningen in goede staat te behouden, worden kennelijk al jaren bewust door Woondiensten Enkhuizen verzuimd.

In ieder geval 94 woningen, nu 74 woningen in de Bloemenbuurt krijgen bijvoorbeeld ten minste vanaf 2016 tot op uiterlijk 2028-2030, geen planmatig (groot) onderhoud meer. Dit is bijna 6 tot 12-14 jaar ernstige verwaarlozing van de woningen. Dit is onredelijk lang voor plannen die al 6 jaar tot op heden nog niet zeker zijn. Vraag voor onderhoud, verduurzaming, energiebesparende maatregelen c.q. renovatie van hun woningen wordt geweigerd. De huurders horen veelal dat men dan maar moet verhuizen of dat hun woning toch gesloopt wordt. Doch, dit betekent voor de huurders ook verplicht hogere energierekeningen betalen dan de andere buurtbewoners, die wél energiebesparende maatregelen voor hun gelijkwaardige of zelfs slechtere staat zijnde woningen krijgen. Deze huurders hebben net als de sloopnominatiewoninghuurders, ook een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De huurders Bloemenbuurt “sloopnominatiewoningen” en de betrokken huurders daarbuiten, worden dan ook t.o.v. de andere huurders gediscrimineerd, buitengesloten en ongelijk behandeld.

Volgens jaarverslag 2020 heeft Welwonen bijvoorbeeld in 2020 €17.000 bespaard door de “sloop-nominatiewoningen” in de Bloemenbuurt niet te schilderen. Bij elkaar heeft zij ten minste €291.000 bespaard door ook andere woningen in Enkhuizen getemporiseerde planmatig onderhoud te geven.

Binnen een half jaar van genomineerde renovatiewoningen tot genomineerde sloopwoningen gemaakt

Koersnotitie 2016-2019, bevestigd ook het feit dat de sloopnominatiewoningen Bloemenbuurt (Violenstraat, Asterstraat, Goudsbloemstraat en Begoniastraat) waarbij in maart 2016 renovatie-werkzaamheden zijn toegezegd, feitelijk vanaf november 2016 tot op heden én in de toekomst, expres door Welwonen tot sloopnominatie woningen worden gemaakt. Toen is de toezegging voor renovatie opeens weer ingetrokken en zijn de voorbereidingen voor de uithuisplaatsingen van de bewoners en de voorbereidingen voor de sloop van de betreffende woningen begonnen. Dit uiteraard, zonder enige inspraak.

Vreemd genoeg is er toen ook door de woningcorporatie een voorschot gemaakt op de prestatieafspraken die pas in december 2016 getekend zijn. 

Dit staat ook beschreven in de Wob-documenten van de Gemeente. Een aantal sloopnominatiewoningen zijn ondertussen van gelijke kwaliteit gebleven, een aantal zijn zelfs ondertussen met energiebesparende maatregelen verbeterd en een aantal zijn gekelderd naar label-E. Welwonen verwacht dat de huurwoningen door haar in de toekomst in een nog slechtere staat zullen worden gebracht. De hoge kosten voor het achterstallig onderhoud, zijn dan ook volledig te wijten aan Welwonen zelf! De huurders zijn hier zwaar de dupe van en worden ernstig benadeeld.

Verkoop schaarse huurwoningen lucratief

Ook de verkoop van de schaarse sociale huurwoningen heeft in 2020 fors opgeleverd. 35% boven de normale marktprijs. Met deze gelden worden nieuwe projecten bekostigd, woningen gerenoveerd en krijgen vele huurders energiebesparende maatregelen zodat hun woning naar label-A gaat. De sterk groeiende woningnood en de bewuste verwaarlozing van de woningen is dan ook zeer lucratief voor de woningcorporatie. “Door de schaarste van de woningen op de markt, schieten de prijzen omhoog”, staat in het jaarverslag 2020 vermeld.

Gratis geld” toe van de gemeenschap – Afschaffing woonlastenfonds

Uit de te hoge bezoldigingen van de MT leden én het bovenstaande, blijkt dat het dus erg goed gaat met Welwonen. De verhuurdersheffing wordt vanaf dit jaar stapsgewijs afgeschaft (2023 helemaal) en Welwonen verwacht op dit moment dat de gemeente om haar ook nog eens met ongeveer €65.000 aan “gratis gemeenschapsgeld” gaat belonen. (“voor grijs en groen”) Een schril contrast met de Woonlastenfonds wat voor de huurders met de laagste inkomens wordt afgeschaft , omdat onze “arme” gemeente Enkhuizen geen gelden meer voor hen heeft. Ook hier moeten de huurders en burgers van Enkhuizen dus wederom wijken voor de wensen en de steeds dikker gevulde beurs van de woningcorporatie.

Geen bevestiging bij reparatie of onderhoudsverzoeken

Reparaties en onderhoudsverzoeken blijven volgens diverse huurders regelmatig uit of het duurt erg lang voordat er iets opgelost wordt. Dit wordt veelal door Welwonen op de Corona en personeelsgebrek gegooid. Via de website van Welwonen kun je tegenwoordig een reparatieklacht indienen, maar je krijgt geen bevestiging dat het ontvangen is en er wordt geen afschrift naar je mail ter bevestiging ontvangst doorgestuurd. Dus de woning-corporatie kan gewoon stellen dat zij het verzoek niet heeft ontvangen, hiermee tijd rekken, en geld besparen voor nieuwe projecten. Een huurder heeft daarbij onlangs bij de Huurdersstichting geklaagd dat zij onbehoorlijk en niet klantvriendelijk wordt behandeld door de klantenservice van Welwonen, omdat zij uit de Bloemenbuurt komt en vragen wilde stellen. 

Alle bewoners verdienen een goede onderhouden woning

Welwonen stelt in Koersnotitie Huiswaarts 2020-2025, dat al haar bewoners een goede onderhouden woning verdienen en dat renovatie/verduurzaming voorop staat. Maar uit de daden blijkt dat de woningcorporatie vindt dat niet iedere reguliere huurder van Welwonen een goede woning, een goed leven en een goed thuis verdiend.

Huurdersstichting Bloemenbuurt raadt dan ook aan om eerst een klacht voor achterstallig (planmatig) onderhoud naar de woningcorporatie te sturen c.q. voor energiebesparende maatregelen. Als dit niet word opgelost, daarna een stap naar de Huurcommissie te nemen en desnoods naar de rechter te stappen. En alles op uiteraard schrift te zetten, met bevestiging van ontvangst.

Art. 243 BW 7 Energiebesparende maatregelen

De Huurdersstichting wijst de huurders er verder op Art. 243 BW 7 betreft energiebesparende maatregelen voor hun woning: “ op verzoek van de huurder kan de rechter bepalen dat de verhuurder verplicht is deze verbetering op eigen kosten aan te brengen, mits de huurder zich bereid heeft verklaard tot het betalen van een huurverhoging die in redelijke verhouding staat tot deze kosten”. Het gaat dan om isolatieglas (HR++ of tripelglas), thermische isolatie van de vloer, de spouwmuren en het dak, zonnepanelen en het vervangen van de verwarmingsketel.

Lachende winnaar – Miljoenenwinsten

De enige lachende blije winnaar in dit verhaal, is dan ook Welwonen, die volgens eigen documentatie “kraakt” om alle werkzaamheden op een kwalitatief acceptabel niveau te houden.

Het behaalde jaarresultaat van Welwonen over 2020, bedraagt dan ook € 14,2 Miljoen positief en in 2019 was dit zelfs € 44.734.251 Miljoen positief. Al deze grote financiële meevallers zijn klaarblijkelijk nog niet voldoende om meer personeelsleden in dienst te nemen om voor al haar huurders een goede verhuurder te kunnen zijn, de woningen naar behoren planmatig en goed te onderhouden, duurzaam en energiebesparender te maken. Iets waar al haar huurders in Enkhuizen per slot (al jarenlang) voor betalen, recht op hebben en velen (nog steeds) op wachten.

 

Voor klachten en geschillen:

welwonen.nu/over-ons/klachten-en-geschillen

Woonbond huurderslijn

Modelbrief verzoek energiebesparende maatregelen:

woonbond.nl/publicatie/verzoek-energiebesparende-maatregelen

Bronnen:

Jaarverslag WDE 2019

Jaarverslag WDE 2020

Koersplan 2016-2019

Huiswaarts 2020-2025

Huurdersstichting Bloemenbuurt

V.S. Baldewsing – Particulier Onderzoeker in opleiding