februari 4, 2023

Loze beloftes directie Welwonen

Deze brief hebben wij in 2018 ontvangen van oud Directeur Draaisma van Welwonen. Hierin zijn wij afgewezen voor de HAR, welke door de Woningcorporatie is opgericht en die ons, huurders “onafhankelijk” moet vertegenwoordigen……
Misschien missen wij iets…. Maar aan ons is beloofd dat er complex-gewijze huurcommissies zouden worden ingesteld. Daarom zijn wij o.a. als bewonerscommissie notabene afgewezen
Dit is wederom” a la Welwonen manier”, overgeslagen. Een bewonerscommissie is dus afgewezen, er zijn geen beloofde huurcommissies … De huurders krijgen voor het gemak gewoon direct een huisuitzettingsbrief en worden niet voldoende voorgelicht over hun rechten. Hoezo inspraakrecht ….