maart 27, 2023

Leegstandwet verzet loont

Op 1 maart j.l. Hebben 6 Leegstandwethuurders van de Begoniastraat in Enkhuizen voor een asbestonderzoek hun woning verlaten. WelWonen is er blij mee. Zij is voornemens om 20 woningen in de Begoniastraat te slopen en er 16 voor terug te bouwen. WelWonen vindt dit in haar nieuwsbrief een grote vooruitgang. Ondanks dat er minder woningen worden gebouwd en het overschot aan woningzoekenden door de Woningcorporatie hiermee groter wordt gemaakt. Wanneer de sloopwerkzaamheden exact zullen beginnen is tot op heden onbekend.

Woningcorporatie WelWonen wilde in de eerste plaats dat de huurders er in oktober 2020 uit moesten, maar dat hebben de huurders geweigerd. Dit, onder begeleiding van de Woonbond en huurdersstichting Bloemenbuurt. Er was toen o.a. geen noodzaak en de opzegging was niet naar behoren gegaan.

Rechtszaak
Er is bij de rechter geprocedeerd, met het resultaat dat ze er niet in november, maar in januari uit hun woning moesten zijn. Doch, dit termijn is de dag na de uitspraak zelf door WelWonen verlengd naar 1 maart. Ook bleek dat de gemeente onjuiste vergunningen had verleend, waarop de huurcontracten waren gebaseerd. Of deze uitzetting op 1 maart nu wel noodzakelijk is en hoe lang de dichtgetimmerde woningen in deze woningnood tijd leeg zullen staan, is nog sterk de vraag. Zaak is dat iedereen, tijdens de pandemie, in ieder geval onderdak heeft en dat ze nu verder worden geholpen.

Verzet loont
Zo zie je maar dat verzet loont. Vele advocaten zagen het niet zitten om te gaan procederen, omdat de Leegstandwet een wurg wetgeving voor de Nederlandse verhuurders/koopwoning-eigenaren is, waarbij de huurder bij de rechter het meestal aan het korte einde trekt. Ook al heb je gelijk, gelijk krijgen is hier in Nederland een twee, is veelal gezegd en dat is waar. De Leegstandwet huurders houden door deze wetgeving dan ook minder rechten en hulp over dan de gemiddelde vluchteling. Deze mensen gaan zelfs voor de Nederlandse ingezetenen in nood. Dat de regering de Leegstandwet heeft aangenomen om de mensen, die het ’t meest moeilijk hebben, uiteindelijk rechteloos en genadeloos als paria’s af te stoten, vinden wij onbegrijpelijk en best wel vals. Door deze wetgeving vallen huurders gewoonweg tussen wal en schip.

Asbestonderzoek en dichttimmeren
De bewoners van de Begoniastraat moesten op maandag uit hun woning zijn. Voor een onderzoek dat hooguit één dag per woning duurt, worden de woningen door WelWonen onbewoonbaar gemaakt en dichtgetimmerd. Het onderzoek is een vereiste van de gemeente. Dit onderzoek wordt doorgezet, ondanks WelWonen en de gemeente al kennis hebben van eerdere asbestonderzoeken en de bouwtekeningen van vergelijkbare, naastliggende woningen.

De woningen worden net als de voorgaande woningen dichtgetimmerd voor onbepaalde tijd. Het is namelijk nog steeds niet zeker wanneer de sloop exact gaat aanvangen. WelWonen verzet nu al jaren lang de datums, waardoor al vele huurders onnodig hebben moeten verhuizen. Ook worden er bezwaren voor de omgevingsvergunning verwacht omtrent o.a. de grondvervuiling en de afvoer van deze vervuilde grond. Door de termijnen van bezwaar en een beroepszitting kan het zo 2 a 3 maanden tot een jaar langer duren eer er gesloopt kan worden. Dat is kostbare tijd die deze bewoners hadden kunnen gebruiken om verder te kunnen zoeken naar een plek om te wonen.

Wij hebben je geholpen en nu niet zeuren
Deze Leegstandwet huurders, die in een moeilijke situatie zaten, hebben met hun rug tegen de muur “ja” gezegd tegen een huur(wurg) contract. Eigenlijk zaten zij een chantabele situatie. Veel van hun huurrechten zijn daarbij ontnomen, onder het mom van hulpverlening door WelWonen.

WelWonen heeft tot nu toe de houding aangehouden van “Wij hebben je geholpen en nu niet zeuren”. Deze mensen werden door dezelfde hulpverlening van WelWonen en middenin de corona pandemie op straat gezet en raakten bijna hun hele hebben en houden kwijt. Dit, omdat ze niet meer “nodig” zijn. WelWonen heeft hiermee koste wat het kost, hiermee ook nog de gezondheid en het welzijn van deze mensen op ’t spel gezet. WelWonen gaat hiermee haar sociale doel voorbij, is verhard en is dan ook niet meer een sociale organisatie te noemen. Deze verharding is ook Wethouder Struijlaart opgevallen.

Vooroordelen
Natuurlijk hebben de bewoners geprobeerd wat anders te vinden. Sommigen staan net als ieder ander, zelfs meer dan 10 jaar als woningzoekende ingeschreven. Geestelijk is dit erg zwaar en frustrerend voor de bewoners geweest.

Ook denkt men vaak dat het om “alleen maar” drugsverslaafden zou gaan of mensen die niets van hun leven willen maken. Ook dat deze mensen voorgetrokken zouden worden. Maar dat is juist niet het geval. Vele huurders hebben gewoon een baan, werken hard en zijn door scheiding of een ander voorval in deze benarde situatie beland.

Maar … We hebben wel een rusthuis
Wat de WelWonen wél geregeld heeft, is een “rusthuis” op Asterstraat 44 voor de mensen die straks in een onleefbare situatie zitten, wegens de renovatie van hun woningen. Ze kunnen daar koffie drinken, koken, met elkaar praten, toilet gaan en zo meer. Dit “rusthuis” is dan ook een onverantwoordelijke en onbegrijpelijke beslissing in deze woningnood tijd. Dit, omdat Ontmoetingshuis Ijsselzand daar juist al speciaal voor is ingericht. Asterstraat 44 zou dan ook een woning moeten zijn, welke onderdak zou kunnen bieden aan een woningzoekende.

En … we besparen centjes
Dit “Rusthuis” bespaart WelWonen heel veel centjes. Volgens Rijksoverheid heeft de huurder bij renovatiewerkzaamheden, dan wel het verbeteren van wooncomfort, per 28 februari 2021 recht op een verhuiskostenvergoeding van €6.334. Vooral als de situatie onleefbaar wordt en men daardoor tijdelijk moet verhuizen. Door het feit dat de bewoners straks ten minste 5 dagen uitsluitend op de bovenverdieping kunnen wonen, niet kunnen koken, de w.c. e.d. niet kunnen gebruiken, wordt dan ook aangeraden bij een advocaat (rechtsbijstand) of de Woonbond dit na te laten kijken en te vragen of u in uw geval inderdaad op verhuiskostenvergoeding heeft c.q. schadevergoeding, omdat uw woongenot wordt aangetast.

Wethouder Struijlaart en de gemeente Enkhuizen
De gemeente Enkhuizen en Wethouder Struijlaart zijn mede-verantwoordelijk voor deze schrijnende zaak. De Leegstandwet heeft alleen een aantal huurrechten weggehaald, maar niet de grondwet rechten. Ook niet de zorgplicht over deze burgers, als het het veilig houden en beschermen bij rampen, wat deze pandemie duidelijk is.

De gemeente is daarbij onzorgvuldig (geweest). Er zijn fouten gemaakt bij het verstrekken in de Leegstandwet-vergunningen, er wordt niet gehandhaafd en de gemeente Enkhuizen voert een beleid dat WelWonen op niets wordt getoetst. WelWonen heeft met haar projecten van de wethouder vrijwel carte blanche gekregen.

Project Begoniastraat én project wijkvernieuwing Bloemenbuurt
Zoals iedereen wellicht verder weet, is de wijkvernieuwing Bloemenbuurt als één geheel met de Begoniastraat gepresenteerd. Doch, in de achterkamers van gemeente wordt de Begoniastraat behandeld en vergund als een losstaand project. Dit is buiten ons, burgers, om. Hiermee wordt o.a. het aanvragen voor een nieuw bestemmingsplan, inbreng en controle door de Gemeenteraad, door WelWonen en met behulp van Wethouder Struijlaart omzeild.

Geen WOB-documenten
Er zijn zelfs, na maanden wachten, nog geen WOB-documenten door de gemeente geproduceerd, betreft de totstandkoming van de wijkvernieuwings plannen en de huurdersvertegenwoordiging van de HAR. Eerst is er ontkent dat er geen documenten waren. Na een hoorzitting zijn er documenten beloofd. Tot op heden is er in ieder geval niets op papier te controleren of geproduceerd over het grootste wijk vernieuwingsproject in de geschiedenis van Enkhuizen. Iedereen vind dit blijkbaar een normale gang van zaken.

De SP en het Stadsteam
Gelukkig heeft de gemeente Enkhuizen afgelopen week uiteindelijk toch ‘het licht” gezien. Margreet Keesman van de SP, Wethouder Doris luyckx en Roeland Biemold hebben zich dan ook onwijs ingezet om deze mensen toch van onderdak te voorzien. Deze mensen verdienen dan ook een hele dikke pluim!

Rijksoverheid: Heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

Juridisch loket: over verhuiskostenvergoeding

Rechten vastgoed: Schadevergoeding werkzaamheden woning