februari 4, 2023

Kort geding WelWonen vs Begoniastraat – Niet alles is als het lijkt I

Kort geding WelWonen vs Begoniastraat – Niet alles is als het lijkt I

Op 11 november j.l. heeft er een kort geding bij het kantongerecht in Alkmaar plaatsgevonden. Dit, tussen WelWonen en de 11 leegstandswethuurders van de Begoniastraat in Enkhuizen. Widia Baldewsing (voorzitter van Huurders-stichting Bloemenbuurt Enkhuizen) heeft bij de rechtbank voor deze huurders gepleit.

De huurders stellen een overeenkomst te hebben voor bepaalde tijd, geldig tot einde vergunning, dan wel voor onbepaalde tijd. Dit, als rechtsgevolg van de koopwoning vergunningen en omdat dit in de huurovereenkomsten staat. Dat het einde van de vergunningen, in 2022, 2023 of 2024 kan zijn of door de vele “vormfoutjes” zelfs voor onbepaalde tijd kan zijn, is volgens de huurders de verantwoording van WelWonen en haar gemachtigde, en haar eigen schuld.

De huurders hebben verder aangegeven dat de sloop niet op korte termijn zal plaatsvinden, dat er geen concrete sloopdatum is, en dat er veel “schoten in de lucht” zijn. Dit, omdat er o.a. nog geen omgevingsvergunning is en de Raad de wijkvernieuwingsplannen nog niet op de agenda heeft staan.

Ook het begrotingstekort van bijna 8 ton bij de gemeente speelt daarmee een rol. WelWonen wil dat de gemeente €500.000 bijspekt voor grijs en groen, maar de gemeente vindt niet dat dit haar taak is en heeft deze gelden gewoonweg niet, is onlangs met het begrotingstekort gebleken. In de najaarsnota wordt er ook niet over de wijkvernieuwingsplannen gesproken. Het zou dan ook erg raar zijn als de gemeente hier wel op korte termijn geld voor over heeft. De (voorgaande) huisuitzettingen zijn op dit moment dan ook onnodig (geweest), onsociaal en zeer onverantwoord, stelt mevrouw Baldewsing. Uitzetting tijdens de corona pandemie is daarbij ook tegen het protocol van Rijksoverheid en Aedes.

WelWonen heeft verder in een artikel van de Drom erkent dat er geen vertraging of schade is door het verzet van de huurders. Toch heeft zij een extra eis gesteld van bijna €140.000 aan schadevergoeding. Mevrouw Baldewsing ziet dit als voorbeeld van de intimidatie en tegenstrijdigheden, wat de huurders de afgelopen tijd te verduren hebben.

WelWonen heeft erkent dat het om meer dan één “vormfoutje” gaat. Wet, -en regelgeving wordt volgens de huurders, in verschilende onderdelen, niet gevolgd of niet juist uitgevoerd. WelWonen heeft zich beklaagd dat de huurders teveel op de details zitten. Ook bleek het een onnodige actie te zijn dat de huurders er afgelopen week uit moesten. WelWonen heeft datums genoemd van 1 oktober, 12 november, 8 januari, maar ook 23 januari 2021 en tegen het einde van de zitting, kwam zelfs opeens 20 maart 2021 naar boven. (Maar ook die datum is niet concreet)

Dat WelWonen en haar advocaat het niet zo nauw nemen met de rechten van de huurders, respect voor de huurders en de zorgvuldigheid, kwam ook naar voren tijdens de zitting. WelWonen heeft (bijzondere) privé gegevens van de huurders aan derden verstuurd als naar het Stadsteam, aan verschillende bewindvoerders, maar ook naar al deze en andere huurders. Dit ook van huurders daar hier niets mee te maken (meer) hebben.

De huurders vinden dit zeer kwalijk en een onnodige en grove schending van hun privacy. Zo heeft mevrouw Baldewsing als gemachtigde van de huurders, privé stukken ingezien van een huurder die zij niet kent. Maar ook ontbraken er stukken van een huurder die gedagvaard was.

WelWonen heeft daarbij aan de rechter verklaard dat WelWonen een Toegelaten Instelling is, wat mevrouw Baldewsing bestrijdt. Zij stelt dat hiermee bevestigd is dat het samenwerkingsverband WelWonen, met Stg. Welzijnswerk Enkhuizen, anders is dan een gewone personele unie en dat ook hierbij geen wet,- en regelgeving wordt gevolgd. Er is geen verschil meer tussen de twee stichtingen. Met het gebruik van WelWonen als Toegelaten Instelling en als eiser in de dagvaarding, hebben de huurders hiermee niet alleen de verhuurder, maar twee stichtingen tegenover zich gekregen. Ook dit komt zeer intimiderend bij de huurders over.

Met de schriftelijke verklaring van de Toezichthouder, de Autoriteit woningcorporaties, welke heeft verklaard dat WelWonen juist géén Toegelaten instelling is, is ook hierbij voor mevrouw Baldewsing gebleken dat alles anders is, dan het lijkt.

Opmerkelijk was verder de zakelijke toonzetting en de respectloze harde aanpak van de huurders door WelWonen en de wijze waarop zij wet, – en regelgeving (niet) uitvoert. Ook kwam er naar voren dat WelWonen de Leegstandwet-huurders als mens minderwaardig ziet, door de (sociale) achtergrond en voorgaande moeilijkheden des levens, welke sommige huurders hebben moeten ondergaan.

Het lijkt er sterk op dat WelWonen als Toegelaten Instelling de sociale toonzetting en insteek van vroeger helemaal kwijt is. Dit heeft wethouder Struijlaart onlangs ook aan de Huurderstichting verklaard. Ook is er bij de rechter aangegeven dat de gemeente Enkhuizen WelWonen op niets toetst en niet wilt handhaven om maar geen rechtszaken en onmin met de verhuurder te krijgen.

De rechter vindt de zaak in ieder geval niet spoedeisend genoeg om de huurders er afgelopen week uit te laten zetten en heeft vele vragen aan WelWonen gesteld. De zaak blijkt nu niet zo simpel te zijn, dan wat men eerst dacht en de uitspraak is van de normale duur van 2 weken daarom naar 3 weken verlengd.

WelWonen had de verlenging van de uitspraak niet verwacht en wilde na het besluit van de rechter opeens middelen. Gezien de huurders tot nu toe ook niet op steun van de gemeente kunnen rekenen en de harde en onredelijke opstelling van WelWonen, hebben zij aangegeven op de wijsheid van de rechter te vertrouwen en hebben om haar uitspraak verzocht.

Duidelijk is geworden dat deze zaak in ieder geval niet is, wat het lijkt. De uitzettingseis van 12 november was blijkbaar toch niet spoedeisend. De vraag is nu wat voor huurovereenkomsten de huurders nu eigenlijk hebben en de vraag tot hoe lang de huurders mogen blijven.

De gemeente en de Raad wordt dan ook hierbij verzocht de uitspraak af te wachten voordat zij verdere zaken betreft WelWonen onderneemt, vergunningen verleend en hierover beslist. Ook verzoeken de huurders hierbij de gemeente en de Raad dringend, om WelWonen voortaan te toetsen, te gaan handhaven en er voor haar burgers te zijn.

Ook is het opmerkelijk dat er in complex Begoniastraat maar 16 woningen terug komen, voor de 20 woningen die gesloopt moeten worden. Dit is niet echt een vooruitgang in het aantal woningen en het plaatsen van meer woningzoekenden te noemen. Ook zijn er al woningen dichtgetimmerd, terwijl er nog mensen hadden kunnen wonen, maar misschien zie ik dit verkeerd’. aldus mevrouw Baldewsing.

Als laatste wil de voorzitter nog kwijt dat men veelal ongegrond denkt dat een Leegstandhuurder helemaal geen rechten meer heeft. Dit is onjuist! De Leegstandwet is geen anti kraak. Er zijn maar een aantal wetsartikelen uitgesloten. Je bent evengoed een huurder, want je betaald per slot huur. Je betaald misschien iets minder dan normaal en je hebt dan wel iets minder rechten, maar je bent zeker niet alles kwijt!

De uitspraak wordt op 2 december 2020 verwacht.