februari 4, 2023

Kort geding Begoniastraat en Wob-hoorzitting op stapel, waar zijn de handhavingsverzoeken?

Kort geding Begoniastraat en Wob-hoorzitting op stapel, waar zijn de handhavingsverzoeken?

Op dit moment zijn er 12 Leegstandwethuurders van de Begoniastraat door WelWonen gedagvaard voor een kort geding. Om te beginnen best raar, omdat WelWonen een samenwerkingsverband zou zijn met Stg. Welzijnswerk. Doch, uit naam van WelWonen worden de huurders feitelijk nu door beide stichtingen gedreigd met huisuitzetting tijdens de corona pandemie. Hier is niets sociaals aan en Welzijnswerk en Volkshuisvesting horen dan ook volgens hun statuten gescheiden te zijn, wat klaarblijkelijk niet het geval is.

De huurders en hun gemachtigde maken zich in ieder geval op voor de zitting. Zij denken een aantal kansrijke gronden te hebben om niet meteen te hoeven verhuizen en zijn dan ook erg benieuwd wat de rechter van de zaak vindt.

De zitting vindt op 11 november a.s. plaats in Alkmaar.

Ook op 12 november a.s. is er een hoorzitting, maar dan bij de gemeente Enkhuizen waar de Huurdersstichting in bezwaar mag gaan tegen het feit dat de gemeente Enkhuizen helemaal geen Wob-documenten heeft betreft het grootste wijkvernieuwingsproject in de geschiedenis van Enkhuizen. Tevens zal er besproken worden hoe het kan zijn dat de gemeente geen enkele document heeft betreft de representativiteit en de erkenning van de HAR.

Doordat er geen documentatie is kan geen enkele huurder controleren of en hoe zij is of wordt behartigd. Ook niet hoe alle plannen, het sloopbesluit en zo meer tot stand zijn gekomen en waarop getoetst is. Daarbij wordt ook de gemeenteraad hierbij benadeeld, doordat ze overal buiten worden gehouden en ook net als ons niets concreet kan controleren. 

De Huurdersstichting heeft dan ook de insteek; “Wat niet gedocumenteerd is en niet gecontroleerd kan worden, heeft nooit bestaan en heeft geen ondergrond om te bestaan”.

Wel is het zo dat de Huurdersstichting dan het bezwaar moet toelichten bij notabene een ambtenaar, welke dicht bij alles staat en de zaken zo fijn geregeld heeft zoals ze nu zijn.

Het komt er dan ook op neer dat de slager zijn eigen vlees moet keuren. Wetende dat deze ambtenaar hetzelfde denkt als de woningcorporatie en al eens zijn woord niet is nagekomen betreft onderzoek pleging bij de woningcorporatie en de HAR (en ons zowat een half jaar heeft laten wachten op antwoord, waarbij bleek dat hij dit niet gedaan heeft), is het eigenlijk de vraag of dit wel zin heeft.

Toch zal de Huurdersstichting met volle moed deze twee bezwaarschriften gaan toelichten. Het kan niet zo zijn dat overal de ogen voor gesloten wordt en de gemeente Enkhuizen en WelWonen zonder meer alle wet- en regelgeving kunnen toepassen of nalaten wanneer ze dat willen. Want het is wel erg opvallend geworden dat de burgers en huurders in Enkhuizen wel op van alles getoetst worden, strak worden gehouden en bij het minste of geringste worden bestraft.  De gemeente Enkhuizen, de woningcorporatie en wat er maar mee te maken daar en tegen, zijn vrij te doen en te laten wat hen belieft. Dit is gewoonweg misbruik maken van hun machtspositie.

Over de eerste 8 handhavingsverzoeken voor intrekking van de onjuiste vergunningen, heeft geen enkele huurder overigens een bevestiging van ontvangst of behandeling ontvangen. Dit, terwijl het termijn al ruim verstreken is en de verzoeken met track en trace zijn verstuurd. De huurders mochten het niet aan de balie afgeven en moesten het per se via Werksaam in Grootebroek sturen.

De Huurdersstichting vindt het wel erg toevallig dat het toevallig net mis lijkt te zijn gegaan met deze 8 handhavingsverzoeken. ( En de overige 3) Dit lijkt sterk op “een doofpot actie” en dat de gemeente Enkhuizen daarmee de burgers als tegenstanders ziet en liever dwarsboomt, dan (ook haar eigen fouten) te handhaven. Ook niet echt een pluspuntje en wij hopen dat de huurders alsnog op korte termijn een bericht over de handhavingsverzoeken van de gemeente krijgen.

Dat de gemeenteraadsleden (behalve de SP) dit (en meer) toelaten en nog steeds niet in aktie komen vinden wij vreemd en eigenlijk best onbetamelijk worden. Het gaat bij elkaar namelijk niet meer om 1, 2 of zelfs 10 “vormfoutjes”, maar om tientalle foute zaken waarbij de burgers en huurders worden benadeeld, hoe ze worden behandeld en o.a. hun huurdersrechten worden afgenomen. En dit geldt overigens niet alleen bij de huurders van de Bloemenbuurt. 

Er gaat zoveel fout dat het eigenlijk niet meer te negeren is, of je moet echt stekeblind zijn, de gang van zaken allemaal maar goed vinden of voor de lol in de Raad zitten.