februari 2, 2023

Ingezonden stuk – Reactie Energielabels

Hierbij plaatsen wij voor u het verhaal van een vader van een medehuurder uit de Bloemenbuurt. Ook hij is het niet eens, met de aanleiding (en de wijze) waarop er woningen in de Bloemenbuurt gesloopt worden. Ook wordt bevestigd dat Woningcorporatie Stg. Woondiensten Enkhuizen (Welwonen) inderdaad helaas (te) veel alternatieve feiten gebruikt.

15-02-2022

Beste lezer, 

Hierbij wil ik graag reageren op het uitstekende artikel ‘We zijn voorgelogen’ in het NHD van 11 februari.

Onze zoon is sinds 2010 woonachtig in de Goudsbloemstraat. Hij kwam in een compleet gerenoveerde woning (nieuwe keuken, nieuwe badkamer, nieuwe cv-installatie, nieuwe vloer en plafond…) en hij ontving een energielabel B! In 2017 werd het dak met nieuwe pannen bekleed. Op 5 januari 2018 ontving hij een brief van WelWonen met de onthutsende mededeling ‘We gaan uw woning slopen en vervangen door nieuwbouw’. Op 9 januari gevolgd door een brief met daarin vermeld de redenen van de sloop:

  • vochtproblemen (nooit gehad, alleen in het oude schuurtje in de achtertuin)
  • niet energiezuinig (ook niks van gemerkt)
  • hoge stookkosten (niet waar, en valt dat niet onder ‘niet energiezuinig’?)
  • gehorigheid (vooral afhankelijk van de buren, maar niet afwijkend van andere rijtjeshuizen)
  • renovatie leidt niet tot gewenste verbetering (hoe is dat gemeten, wat waren de normen en doelstellingen?)
  • nieuwbouw biedt kansen (welke kansen is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat dit de enige echte reden voor de sloop is!).

Kortom, flauwekul allemaal, behalve de laatste reden en die was/is vooral in het belang van WelWonen.

De nare smaak werd nog versterkt na het zien van de plattegrond met de woningen die gesloopt moeten worden en de woningen die ‘duurzaam groot onderhoud’ gaan krijgen. Dan weet je helemaal zeker dat het niet de slechtste woningen zijn die tegen de grond moeten. 

De conclusie ‘we zijn voorgelogen’ is dan ook volledig juist. Of de woningcorporatie alleen de bewoners een loer heeft gedraaid of ook de gemeente onjuist heeft geïnformeerd is de vraag. Ik woon zelf in Hoorn en hier is de ervaring dat de gemeente en de woningcorporatie of een projectontwikkelaar eerst alles bekonkelen en pas als alles in kannen en kruiken is de bewoners informeren en voor de bühne laten meepraten en meedenken (de gemeente is dan heel blij met en dankbaar voor de betrokkenheid en inbreng van de bewoners, maar verandert nooit iets aan de oorspronkelijke plannen).       

 De reactie van Welwonen op het artikel vind ik veelzeggend door de nietszeggendheid:

  • Welwonen heeft sinds 2015 duizend klachten over de technische kwaliteit ontvangen: wat voor klachten waren dit (cv uitgevallen, riool verstopt, deurbel defect, lekkende kraan, losse drempel…) en waren die allemaal aanleiding om over sloop na te denken?
  • De methode van meten voor energielabeling is veranderd: dat is ongetwijfeld waar, maar dat maakt van een woning die in 2010 een energielabel B kreeg niet in acht jaar een slooprijpe woning!!!

Ik wens u heel veel succes in de strijd tégen sloop en vóór renovatie van de woningen in de Bloemenbuurt!

Een vriendelijke groet,