februari 2, 2023

Ik heb een klacht over mijn huurwoning. Waar kan ik terecht?

Wij krijgen regelmatig klachten van bewoners over achterstallig onderhoud voor hun huurwoning.

Vloerverzakkingen, gebarsten muren van de voorgevels en zo meer.

Als u klachten heeft, maak dit dan eerst schriftelijk bekend aan de woningcorporatie. U kunt dit aangetekend doen, of aan de balie in tweevoud inleveren. Voor één exemplaar vraagt u een dagstempel van de Woningcorporatie als bewijs van ontvangst. De andere levert u dan in.

Hieronder hebben wij voor u wat informatie verzameld over wat u kunt doen bij achterstallig onderhoud.

Bron: Rijksoverheid

Handige links:

Huurcommissie

Regionale klachtencommissie

Juridisch Loket

Woonbond