februari 4, 2023

huurverlaging voor “dure” scheefwoners

Vanaf 1 januari kunnen huurders in een sociale huurwoning huurverlaging krijgen als zij kunnen aanonen dat hun inkomen aantoonbaar  gedaald is en hun huur daardoor te hoog is geworden. De eenmalige verlaging zal naar schatting gemiddeld 40 euro per maand zijn. Woningcorporaties gaan zelf op zoek naar huurders om wie het gaat, naar schatting zo’n 260.000.

Bron: Radar

Bron: Rijksoverheid