februari 2, 2023

Welkom!

Welkom bij Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen (HSBBE). Voormalig Bewonerscommissie Bloemenbuurt Enkhuizen (BCBBE).

Deze website is ervoor om u als huurder te informeren en u te betrekken over hetgeen Bloemenbuurt Enkhuizen aangaat en wat er afspeelt, maar ook om u te informeren over verschillende huurderszaken.

Dit kan bijvoorbeeld gaan over de plannen voor de wijkvernieuwing, renovatie of slopen, het overgaan op gas, de grondvervuiling, maar ook over hoe andere huurders, gemeenten en woningcorporaties bepaalde zaken aanpakken die op ons van toepassing zijn en hoe deskundigen over bepaalde onderwerpen denken. Dit met het oog op dat wij van elkaar kunnen leren.

Vroeger kregen wij via de vorige bewonersvereniging en Stg. Woondiensten als huurders nog een nieuwsbrief van de Woonbond waarbij wij geïnformeerd werden over de nieuwste ontwikkelingen die de sociale huurwoning huurders aangaan. Wij vinden dit toch wel een groot gemis. Vandaar dat wij u zullen informeren en betrekken over bepaalde onderwerpen die ons als huurder aangaan.

Ook maken wij ons ervoor sterk dat u weer dit blad kunt lezen. Dit kan alleen als wij als Huurdersstichting lid worden van de Woonbond. Deze lidmaatschap is afhankelijk van Stg. Woondiensten Enkhuizen en het is een pré om lid te zijn van een vakorganisatie om zo goed mogelijk de huurders te kunnen behartigen.

Wij raden je verder aan je (opnieuw) in te schrijven voor onze nieuwsbrief en om onze nieuwsberichten en activiteiten te blijven volgen.