februari 2, 2023

Gemeente Enkhuizen ziet van verantwoording af

Na twee brandbrieven aan de gemeente in het afgelopen jaar, hebben wij eindelijk een reactie mogen ontvangen. Het komt erop neer dat de Gemeente Enkhuizen, ondanks alle aanwijzingen dat de huurdersbelangen niet geborgd zijn, van verder verantwoordelijkheid afziet.

Dit, ondanks dat de Gemeente een van de prestatiepartners is en de mogelijkheid heeft de andere prestatiepartners te controleren. en de Staatssecretaris hierover in te lichten. Zoals de brief als mogelijkheid aangeeft, zullen wij dan ook binnenkort met Wethouder Struijlaart om de tafel gaan.

Nota van toelichting van de Staatssecretaris van de VROM op het BBSH; “De huurders en hun organisaties hebben op de beoordeling van de kwaliteit van het overleg geen andere mogelijkheden dan het recht van iedere burger om het gemeentebestuur een brief te schrijven waarin aandacht wordt gevraagd voor het ontbreken van of het niet functioneren van een overleg tussen huurders en verhuurder. De gemeente zou dit eventueel kunnen melden bij de staatssecretaris”.