februari 4, 2023

Deelbesluit 1 Wobverzoek 25-04-2022

Eerste deelbesluit op Wob-verzoek over de (wettelijke) legitimiteit van Stichting Woondiensten Enkhuizen/Welwonen als toegelaten instelling

Besluit op een verzoek om informatie over stukken vanaf 1 januari 2015 over de totstandkoming, voortzetting en de (wettelijke) legitimiteit van Stichting Woondiensten Enkhuizen/Welwonen als toegelaten instelling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Eerste deelbesluit op Wob-verzoek over de (wettelijke) legitimiteit van Stichting Woondiensten Enkhuizen/Welwonen als toegelaten instelling (PDF | 8 pagina’s | 2,2 MB)

Bijlagen 1 bij eerste deelbesluit Wob-verzoek Stichting Woondiensten Enkhuizen WelWonen (PDF | 132 pagina’s | 19,9 MB)

Bijlagen 2 bij eerste deelbesluit Wob-verzoek Stichting Woondiensten Enkhuizen WelWonen (PDF | 102 pagina’s | 20 MB)

Bijlagen 3 bij eerste deelbesluit Wob-verzoek Stichting Woondiensten Enkhuizen WelWonen (PDF | 127 pagina’s | 20 MB)

Bijlagen 4 bij eerste deelbesluit Wob-verzoek Stichting Woondiensten Enkhuizen WelWonen (PDF | 109 pagina’s | 15,1 MB)