februari 4, 2023

De wijkvernieuwing

De wijkvernieuwing van Bloemenbuurt Enkhuizen

Het is de bedoeling dat het gebied tussen de Piet Smitstraat, Asterstraat en Nelson Mandela (De Bloemenbuurt – Plan Noord) vanaf 2020 tot 2028 vernieuwd en verbeterd wordt. Hiervoor is samen met de bewoners, de gemeente Enkhuizen en de Huurdersadviesraad in 2018 een stedenbouwkundig plan ontwikkeld door Sacon Stedenbouwkundigen. Deze stedenbouwkundige visie is de leidraad geweest voor de schetsontwerpen van KAW architecten.

De stedenbouwkundige visie en de schetsontwerpen van de architect worden naar verwachting in het najaar 2019 door B&W voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze zal dan ook beslissen over een gemeentelijke begroting voor de aanleg van grijs en groen (wegen, bomen, struiken) in de Bloemenbuurt.

94 woningen: sloop/nieuwbouw
Er komen 112 nieuwbouwwoningen voor terug, 48 appartementen, 28 beneden/bovenwonigen en 36 eengezinswoningen.

128 woningen: groot onderhoud en verduurzaming
We hebben eind 2019 in kaart gebracht wat we precies aan groot onderhoud gaan doen, waar en wanneer. We verdelen de werkzaamheden complexgewijs en starten in 2021. Binnenkort leest u hier meer over.

Nieuwsbrief WelWonen Bloemenbuurt september 2019
Nieuwsbrief WelWonen Bloemenbuurt april 2019
Nieuwsbrief Bloemenbuurt mei 2018
Nieuwsbrief WelWonen Bloemenbuurt maart 2018
Nieuwsbrief WelWonen Bloemenbuurt februari 2018

Verslag bewonersavond 9-9-2019 
Presentatie Sacon: totstandkoming stedenbouwkundige visie 9-9-19
Presentatie KAW architecten: schetsontwerpen Bloemenbuurt 9-9-19
Presentatie concept stedenbouwkundig plan Bloemenbuurt 10-4-2018
Plattegronden Bloemenbuurt, gemaakt door bewoners 13-3-2018
Uitkomsten wijkwandelingen en terugkomavond 11-7-2017

Sociaal statuut

Als vogelvlucht de toekomstige nieuwbouw met rechts de (witte) bestaande woningen.

Het definitief stedenbouwkundig ontwerp 2019, nog goed te keuren door gemeenteraad.

Het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp 2018

De Bloemenbuurt, het gebied tussen Piet Smitstraat, Asterstraat en Nelson Mandela Dreef.

Bron: WelWonen – Stg. Woondiensten Enkhuizen