februari 2, 2023

Jaarvergaderingen 2019 & 2020

De eerste jaarvergadering is op 30 augustus 2019 van start gegaan in Ijsselzand, Het was een vruchtbare avond waar de bewoners en huurders hun vragen konden stellen en mee konden denken over verschillende onderwerpen.

Benieuwd over de zaken die wij hebben besproken? Zie onze agenda 28-08-2019  Notulen

Op 4 februari 2020 hebben wij alweer de tweede jaarvergadering gehouden. Dit is wel erg kort na elkaar, maar gezien wij sinds 7 januari 2020 Huurdersstichting Bloemenbuurt zijn geworden, vonden wij het gepast om ons nog eens voor te stellen en de  voorgaande agenda met wat toevoegingen nog eens door te nemen en de huurders die de voorgaande vergadering hebben gemist de kans te geven om heb te informeren en hun advies en feed back te vragen. Zie onze agenda 04-02-2020  Notulen

 

Bron: WEEFF