februari 2, 2023

De Dagvaarding-4-De eisen (bijgewerkt)

Het is alweer een poosje geleden dat je iets vernomen hebt over de dagvaarding die de Huurdersstichting aan de broek heeft gekregen van Woningcorporatie Stg. Woondiensten Enkhuizen, oftewel WelWonen. Toch loopt deze nog als een trein.

Stg. Woondiensten Enkhuizen heeft haar reactie (reactie in reconventie) geschreven op onze reactie op de dagvaarding. De stellingen van Stg. Woondiensten Enkhuizen zijn erg interessant te noemen.

WIj willen alvast een tipje van de sluier voor je oplichten over deze zaak; Stg. Woondiensten Enkhuizen heeft verklaart dat de HAR (Huurdersaviesraad Enkhuizen) de huurdersbelangen behartigt, maar dat deze zich niet aan de richtlijnen van de Wohv heeft gehouden (en hoeft te houden) en tot op heden hier nog steeds niet aan voldoet.

Tevens heeft de Autoriteit Woningcorporaties (AW) bevestigd dat de HAR sinds 2015 inderdaad geen rechtspersoon is geweest, hetgeen wel vereist is in de Woningwet. Citaat AW; ”Vorig jaar had de HAR geen rechtsvorm en voldeed daarmee niet aan de eisen, zoals door u benoemd”. (mail 29-06-2020, waarvan akte)

De stelling van Huurdersstichting Bloemenbuurt, betreft de HAR is ons inziens dus juist. De Wohv en tevens de Woningwet  art.43.2 zijn hier duidelijk in. Het lijkt er sterk op dat er inderdaad niet rechtmatig gehandeld is.

De sloopplannen zijn dan ook uit standpunten van Stg. Woondiensten en de HAR genomen en niet uit de standpunten van de huurders. Ook stelt de Huurdersstichting dat de huurders nog voor de mededeling sloop Begoniastraat op 15-02-2017 erbij betrokken en geinformeerd hadden moeten worden. Want dit is de startpunt van de wijkvernieuwing.

Stg. Woondiensten stelt verder in de rechtstukken dat, citaat; “het logisch is dat “iedereen weet” dat de HAR niet volgens de regels van de Wohv georganiseerd was”. (conclusie van repliek, 13-05-2020, waarvan akte).

Hiermee heeft Stg. Woondiensten, volgens de Huurdersstichting, de sterke suggestie gewekt dat de gemeente Enkhuizen op de hoogte is van het feit dat de HAR (en daarmee ook Stg. Woondiensten), sinds 2015 tot op heden, niet aan de wet Wohv (Wet overleg huurder verhuurder) voldoet en daarmee niet binnen de kaders van deze wetgeving uitvoert.

Gezien de huurders en burgers van een (semi) overheidsorganisatie mogen verwachten dat zij juist wel binnen de kaders van de toepasselijke wetgevingen uitvoert, hebben wij aan B &W gevraagd om hun reactie over deze uitspraak. Dit zal tijdens de collegevergadering worden behandeld, is ons toegezegd.

De eisen van de huurdersstichting zijn dan ook bij de rechter bijgesteld naar het volgende;

1. Erkenning van HSB als huurdersorganisatie van de Bloemenbuurt op wijkniveau en als de meest representatieve huurdersorganisatie
2. Nietig verklaring c.q.vernietiging van de erkenning van de HAR door Stg. Woondiensten als huurdersorganisatie
3. Nietig verklaring c.q. vernietiging van de prestatieafspraken (2017-2020 en 2019-2022) en de wijkvernieuwingsplannen Bloemenbuurt Enkhuizen wegens onrechtmatige totstandkoming
daarvan.

De volgende zitting is op 22 juli 2020. Dan mag Stg. Woondiensten schriftelijk reageren op ons antwoord.

Wordt vervolgd!