februari 2, 2023

Corporaties regio Alphen trekken eigen inwoners voor

Corporaties regio Alphen trekken eigen inwoners voor bij zoektocht sociale huurwoning

Corporaties in de Alphense regio verhuren vaker woningen met voorrang aan inwoners van de eigen gemeente. ,,Zonder deze regeling is de kans om in eigen dorp een woning te vinden te klein.”

Drie van de vijf sociale huurwoningen in Hazerswoude, Benthuizen en Koudekerk zijn het afgelopen jaar verhuurd aan lokale woningzoekenden, meldt Habeko Wonen. De corporaties heeft met de gemeente Alphen en Woonforte afgesproken dat het veertig procent van de vrijkomende sociale huurwoningen mag toewijzen via ‘lokaal maatwerk’. Dat houdt in dat corporaties niet primair naar wachttijden kijken, maar naar de huidige woonplaats van de zoeker. Een gemeente mag 25 procent van de woningen zo verhuren, maar Habeko eet als het ware een groter deel van de koek op.

In onze dorpen is de instroom van buiten, uit Alphen en Leiden, relatief groot. Zonder lokaal maatwerk wordt de kans om in eigen dorp een woning te vinden te klein”, legt Cyriel van der Heijden van Habeko uit. Het gaat vaak om starters.

Doorstroming

Habeko heeft deze optie de laatste twee jaar goed benut. In 2018 ging 38 procent naar lokale zoekers, in 2019 was dit 40 procent. ,,En de ervaring leert dat een derde van de woningen die níet op deze manier wordt verhuurd, alsnog naar lokale kandidaten gaat”, zegt Van der Heijden. Daarom verwacht Habeko voor 2019 iets boven de 60 procent te scoren.

Eerder gaf Woonforte aan in 2020 meer woningen aan lokale zoekers te willen verhuren. ,,We willen de doorstroming verbeteren”,  aldus Suzan Knipp. Zo worden seniorenappartementen toegewezen aan huishoudens waarvan kinderen de deur uit zijn. Die laten een eengezinswoning achter. Die komt dan weer vrij voor iemand uit een appartement en zo heeft de Alphense starter meer kans.

Streefpercentage

Wij hanteren geen streefper­cen­ta­ge, omdat het soort woningen dat vrijkomt sterk kan verschil­len

Peter Hoogvliet

Woningstichting Nieuwkoop (WSN) heeft in 2019 de 32 nieuwbouwwoningen in Nieuwveen met voorrang geprobeerd te verhuren aan inwoners van de gemeente. Dat lukte er met twintig. ,,We hebben dus 52 mensen aan een woning geholpen”, zegt directeur Caroline Nolet. In 2020 gaat het ook een kwart van de bestaande woningen via de regeling verhuren.  Corporatie Woondiensten Aarwoude wacht hier nog mee.

In Kaag en Braassem verhuurt MeerWonen álle nieuwbouwwoningen via ‘lokaal maatwerk’. In 2019 waren dat er acht. Bij bestaande woningen ligt dat anders. In 2018 ging het om 10 van de 59 woningen – een percentage van 16. In 2019 daalde dit naar zes procent. ,,Wij hanteren geen streefpercentage, omdat het soort woningen dat vrijkomt sterk kan verschillen”, zegt Peter Hoogvliet.

De regeling om een deel van de woningen aan inwoners van de eigen gemeente te verhuren, kan ervoor zorgen dat jongeren en senioren in hun eigen dorp blijven wonen. Dat zegt Caroline Nolet, directeur van Woningstichting Nieuwkoop (WSN). ,,Senioren en jongeren willen hier blijven. Dat laatste is nodig om de dorpen vitaal te houden.” De corporatie heeft vorig jaar een onderzoek uit laten voeren waaruit is gebleken dat met name mbo‘ers in hun geboortedorp willen blijven.

Dorpen in de regio kampen echter al jaren met het probleem dat lokale starters geen woning kunnen krijgen in eigen dorp, omdat die worden verhuurd aan ‘buitenstaanders’. Dit speelt sinds de invoering van WoningNet Holland Rijnland in 2014. Sindsdien kunnen inwoners van de hele regio (bijvoorbeeld Lisse) reageren op woningen in bijvoorbeeld Leimuiden of Koudekerk.

Door de druk op de Leidse en Alphense woningmarkt kiezen zoekers noodgedwongen voor omliggende dorpen. Nolet: ,,In Kaag en Braassem speelt dat nog meer dan in Nieuwkoop, want die gemeente ligt vlak bij Leiden en dicht bij de A4.” Deze ontwikkeling is slecht voor het dorpsgevoel en het verenigingsleven, vinden bewoners.