februari 2, 2023

Brandbrief B & W & Raadsleden

Helaas kregen wij geen oor van WelWonen, maar ook niet van de HAR, over de feiten dat de huurdersbelangen o.a. niet goed geborgd zijn door de HAR, welke als huurdersorganisatie de prestatieafspraken medeondertekend heeft en welke als enige participant inbreng heeft in de wijkvernieuwing van de Bloemenbuurt. Verder dat dit niet wettelijk gelegitimeerd en onafhankelijk is geschied.

Dit, onder de huurders vanaf de werkelijke aanvang van de plannen (in 2016) te betrekken. Ook is gebleken dat de participatie van de huurders te laat begonnen.

Het bovenstaande, en vele andere zaken die wij ontdekt hebben en uiteraard bewijsstukken van hebben, maakten het dat wij ons genoodzaakt voelden om onze bevindingen in november 2019 aan B &W en de raadsleden van de Gemeente Enkhuizen te sturen.

Dit wordt ons niet zo door WelWonen in dank afgenomen. Wij vinden het ook niet leuk, maar zien het als ons plicht als huurder en burger om zaken aan de kaak te laten stellen als dit nodig is.

Iets, wat tevens ook in de wet gesteld staat;

HSBBE beroept zich op de Nota van toelichting van de Staatssecretaris van de VROM op het BBSH; “De huurders en hun organisaties hebben op de beoordeling van de kwaliteit van het overleg geen andere mogelijkheden dan het recht van iedere burger om het gemeentebestuur een brief te schrijven waarin aandacht wordt gevraagd voor het ontbreken van of het niet functioneren van een overleg tussen huurders en verhuurder. De gemeente zou dit eventueel kunnen melden bij de staatssecretaris”.

Van de Gemeente Enkhuizen hebben wij onlangs het antwoord gekregen dat; “de met betrekking tot veel van de door u genoemde onderwerpen de gemeente Enkhuizen formeel geen partij is.

M.a.w. de Gemeente Enkhuizen ziet hiermee dus helaas af van de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om de andere prestatiepartners te controleren en aan te spreken.

Op dit moment zijn wij door Stg. Woondiensten gedagvaard bij de rechtbank. De rolzitting is verschoven naar 18 maart 2020. Hierbij zullen wij een eis in reconventie stellen en een tegeneis doen. Wij hopen dat dit ons twistpunten zal oplossen.

Bron: WF Nieuws