februari 2, 2023

Bovenmatige salarissen Woningcorporatie Woondiensten Enkhuizen – Welwonen

Uit het rapport van 21 april 2021 van de Autoriteit Woningcorporaties, blijkt dat leden van
het Management Team van Woningcorporatie Stg. Woondiensten Enkhuizen, oftewel
“WelWonen”, een bovenmatig hoog salaris ontvangen. De personeelskosten van de
stichting liggen ver boven het gemiddelde in de sector.

De Autoriteit Woningcorporaties heeft Stg. Woondiensten Enkhuizen op de vingers getikt.
Welwonen gedraagt zich al jaren als een armlastige corporatie maar heeft schijnbaar meer
dan genoeg in kas voor bovenmatige salarissen van twee management leden. “Wij
allemaal én de gemeenteraad, worden al jarenlang voor de gek gehouden”, stelt Widia, de
voorzitter van Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen.

Volgens het rapport wordt er, ten minste sinds 2019, bij elkaar jaarlijks €60.880,65 meer
aan salarissen aan de twee management-leden uitbetaald dan de norm is. Zij hebben
beiden aangegeven met vervroegd pensioen te willen gaan (01.06.2023) en krijgen in
ieder geval tot dan, de bovenmatige salarissen uitbetaald. Volgens het rapport geniet de
manager financiën hier bovenop ook inkomen uit Stg. Welzijnswerk. Stg. Woondiensten
Enkhuizen is niet van plan de hoge lonen van de management-leden te korten.

Tot het pensioen in 2023 (totaal 5 jaar), wordt in totaal ruim drie ton aan extra salaris aan
de twee management-leden uitbetaald. “Dit is de waarde van ongeveer 6 extra renovaties
van woningen in de Bloemenbuurt, die op de sloopnominatie staan en welke met dit geld
(beter) geïsoleerd zouden kunnen worden tegen de aankomende hoge gasprijzen”, stelt
de voorzitter.

De Huurdersstichting vindt het verder vreemd, dat de gemeente met gemeenschapsgeld
de kosten voor grijs en groen moet gaan dragen, terwijl Welwonen blijkbaar voldoende
middelen heeft om haar management zeer ruim te kunnen belonen. De Enkhuizerse
gemeenschap én de huurders worden in ieder geval onnodig benadeeld.

====================================================================
Bron:
Rapport Governance Autoriteit Woningcorporaties pag.10 Artikel 3.4.6.:
https://welwonen.nu/media/1564/2021-04-28-rapport-governance-inspectie-enkhuizen-aw.pdf 

 

ND Dagblad 17-10-2021