februari 4, 2023

Bouwtechnische staat sloopnominatiewoningen Bloemenbuurt “Staatsgeheim”

Woningcorporatie Stg. Woondiensten Enkhuizen (WDE), oftewel Welwonen, heeft in november 2021 aan SGS Search uit Heeswijk opdracht gegeven om de sloopnominatie woningen in de Bloemenbuurt aan de buitenzijde te inspecteren. In de brief aan de bewoners staat dat de informatie van deze inspecties door WDE wordt gebruikt om te kijken welk (buiten) onderhoud de komende jaren nodig is.

Bewoners mogen de bouwtechnische staat sloopnominatie woningen niet weten

Widia Baldewsing, voorzitter van Huurdersstichting Bloemenbuurt, was hier erg blij mee. Want ook daarmee is aan te tonen of de sloopnominatie woningen wel of niet van slechte kwaliteit zijn. Dit is al vanaf de mededeling van de sloop een discussiepunt geweest tussen WDE, de Huurdersstichting en diverse bewoners. De voorzitter heeft dan ook om een afschrift gevraagd van het bouwtechnisch onderzoeksrapport van haar woning in de Violenstraat. Na ruim een maand wachten op het antwoord, en nog een verzoek, heeft meneer van Bergen Henegouwen van WDE dit geweigerd; “Een rapport als deze wordt in samenhang gebruikt en beoordeeld. Daarom verstrekt WDE geen gegevens van de opnames van SGS Search aan bewoners”, is haar verklaard.

Door de mand vallen

Het vermoeden van Baldewsing is dan ook sterk dat het SGS rapport aan zal tonen, dat haar woning en vele andere sloopnominatie woningen van de buitenkant, net als de energielabels van betere kwaliteit zijn dan WDE stelt. “De woningcorporatie is blijkbaar bang om ook hiermee “door de mand” te vallen en dat ook deze aanleiding “door-gestreept” kan worden. Waarom zou je anders dit rapport geheim willen houden?”.

De samenhang van het rapport

Uit de jaarrekening 2020 WDE blijkt dat de uitvoering van de wijkvernieuwingsplannen, zonder de benodigde bouw-technische rapporten, in 2016 eigenlijk al is begonnen. Ook dat de energielabels inderdaad vanaf de aanvang van de plannen te laag zijn opgegegeven. Daar kwam WDE vreemd genoeg pas zelf in 2020 achter. Vandaar deze plotseling inspecties. De energielabels blijken goed genoeg te zijn om de woningen alsnog te verduurzamen. Hoogstwaar-schijnlijk is de kwaliteit van de buitenkant van de sloopnominatie woningen ook goed genoeg. Dit is dan inderdaad een aardige samenhang en reden om inderdaad het rapport vooral niet aan de bewoners en de Gemeenteraad te laten zien”, stelt de voorzitter.

Mostert na de maaltijd

Deze benodigde bouwtechnische rapporten hadden er jaren geleden (2016), voor het besluit van de sloop, voor de uithuiszettingen én voor de verplichte verhuizingen van de bewoners moeten zijn”, verklaart Baldewsing verder. “In 2018 hebben wij hier zelfs als Bewonerscommissie om gevraagd. Deze inspecties zijn dus “mostert na de maaltijd”. Voortgevloeid uit de onzorgvuldigheid en onwil van B & W Enkhuizen, om de woningcorporatie (op de wettelijke vereisten) te toetsen. Dit, omdat hun relatie op vertrouwen (m.a.w. handjeklap) berust. De Gemeenteraad wordt dan ook voor het gemak, al jaren, zo veel mogelijk door B & W overal buiten gehouden”.

Smoesjes

De voorzitter van de Huurdersstichting is verbolgen dat WDE tegen de bewoners heeft gelogen, dat de SGS-inspecties zijn geweest om te kijken welk (buiten) onderhoud de komende jaren nodig is voor de sloopnominatie woningen. “Hoe dan? Deze sloopnominatie woningen krijgen al sinds 2016 geen planmatig c.q. (groot) onderhoud meer. Er is ons weer wat in een brief voorgehouden, wat we toch niet krijgen. Wat een ongelofelijke rotsmoes!”.

Poging tot bedrog

Het lijkt erop dat de WDE alles doet om haar “gezichtsverlies” te redden en haar plannen door te zetten, aldus Baldewsing. Het is duidelijk dat de Gemeenteraad (in de brief van 20 april 2021 voor toestemming fase 1), maar ook de bewoners schriftelijk onjuist door de woningcorporatie geinformeerd worden, zodat zij haar doel kan behalen. Bij de normale burger is zoiets strafbaar en noemt men zoiets simpelweg valsheid in geschrifte c.q. (pogingen) tot bedrog.”.

Bewoners, maar ook de wachtende woningzoekenden de dupe

Het wordt dan ook tijd om op z’n minst de al deels gerenoveerde sloopnominatie woningen, van de Begoniastraat, Goudsbloemstraat en Asterstraat van de lijst te halen en energie-besparende maatregelen (verduurzaming) op deze woningen te treffen, voegt de voorzitter nog toe. “Dan kan men des te sneller eindelijk beginnen met nieuwe woningen in nieuwe wijken bij te bouwen en daar de kostbare tijd en energie in steken. Door het al 6 jaar durende “geklooi” en voor het “eigenbelang” van WDE, zijn niet alleen de nu zittende bewoners in de Bloemenbuurt, maar ook het snel groeiende aantal wachtende woningzoekenden de dupe“.

Het “Staatsgeheim”

Ik zal je daarom de reden van de geheimhouding van dit “Staatsgeheim” en de onjuiste informatie aan de bewoners en de Gemeenteraad laten zien, verklaart Baldewsing. Kijk maar naar de foto van onze grotendeels gerenoveerde twee-onder-een-kapwoning in de Violenstraat en de nieuwe daken van de woningen in de Begoniastraat en Goudsbloemstraat. Kijk nu maar zelf. Deze C-en B-norm, sloopnominatie woningen. Zien deze woningen eruit als krotten of sloopwoningen?

Nieuwe daken Begoniastraat B en C-norm energielabel

Violenstraat C-norm, nieuwe daken, nieuwe voegen, nieuw glas e.d.

Nieuwe daken Goudsbloemstraat B en C-norm energielabel