februari 2, 2023

Bodemonderzoek Begoniastraat-4

Bij het artikel “bodemonderzoek 3′ hebben wij aangegeven dat WelWonen een tweede bodemonderzoek wilde plegen in de Begoniastraat.

Hierbij de uitleg over dit bodemonderzoek van WelWonen d.d. 23-06-2020.

We zijn nog in afwachting van de resultaten.

Effect oude verontreiniging op natuur beperken
“Het is al decennia bekend dat er in de grond van de Bloemenbuurt sprake is van verontreiniging. Welwonen wil bij werkzaamheden zoveel mogelijk proberen de gevolgen van deze oude verontreiniging op de natuur en de omgeving te beperken. Daarom hebben we verkennend bodemonderzoek gedaan. Dat eerste onderzoek bevestigt wat we al wisten: er is sprake van verontreiniging. Welwonen heeft er toen voor gekozen om een tweede onderzoek te doen, omdat we dan beter en preciezer kunnen vaststellen waar de verontreiniging zich bevindt. Op die manier kan Welwonen namelijk bij werkzaamheden de impact op de natuur en de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Indien er asbest aanwezig is bij een leegstaande sloopwoning wordt dit voorafgaand aan de sloop verwijderd.

Artikel over de verontreinigde grond NH Dagblad