februari 2, 2023

Bodemonderzoek Begoniastraat-3

Op 28 mei j.l. ontvingen diverse bewoners van de Begoniastraat een brief van WelWonen, dat er een tweede bodemonderzoek zal gaan plaatsvinden.

We hebben nog geen resulaten gezien van het eerste bodemonderzoek en zijn dan ook erg benieuwd waarom er nog een tweede onderzoek gaat plaatsvinden.

De Huurdersstichting wordt op dit moment niet ingelicht door WelWonen, maar wij lichten je uiteraard in, in zover wij kunnen.