februari 4, 2023

Bewoners de dupe

Welwonen wacht op de gemeente met renovatie en nieuwbouw in de Bloemenbuurt, de gemeente wacht op Welwonen. De bewoners worden daar de dupe van.

Dat is de conclusie die de SP in Enkhuizen trekt na de beantwoording van de vragen van de fractie door het college. De fractie plaatste vraagtekens bij het uitblijven van de concrete plannen van sloop en renovatie. Waar zit de vertraging in, wilde raadslid Margreet Keesman van het college van b en w weten.

Riolering

Die legt de bal, net als eerder in de discussie over tiny houses, bij de woningcorporatie. Voor de aanleg van riolering, wegen, trottoirs en verlichting is anderhalf miljoen euro nodig. ’Kosten die normaal gesproken voor rekening komen van de ontwikkelaar’ aldus B en W. Welwonen dus. Die zou daar in haar planontwikkeling ’geen rekening mee hebben gehouden en ook niet met voorstellen komen’.

Het college spreekt van een impasse. Ook zou Welwonen nog geen omgevingsvergunning hebben aangevraagd, terwijl de gemeente er klaar voor is, aldus het college, dat benadrukt dat ’het initiatief voor deze aanvraag, planning en uitvoering bij Welwonen ligt’. ,,Wij zullen Welwonen nogmaals vragen voortvarend te werk te gaan en zoveel mogelijk snelheid in het project te krijgen.’’

Vertraging

Het college benadrukt dat in meer projecten ’vertraging lijkt te ontstaan’ Zoals de Reigerweg en de Westerstraat/Nieuwstraat. ’Het lijkt dat deze vertraging vaak te maken heeft met keuzes of wijziging in plannen door Welwonen’.

De corporatie weerlegt dat. Woordvoerder Anita Muskee: ,, Welwonen heeft op 17 oktober 2019 de gemeente alle benodigde informatie gegeven om de berekening voor de openbare ruimte te maken. Op 22 april heeft de corporatie bericht ontvangen van de gemeente. De afspraak staat nu.’’

Over de vertraging van het project op de hoek Nieuwstraat en Westerstraat zegt de corporatie: ’Welwonen zag ook kans om negen kleine appartementen voor jongeren op de hoek Nieuwstraat te ontwikkelen’. Die zouden gerealiseerd kunnen worden in plaats van zeven appartementen voor alleenstaande 65-plussers, die daar eerder waren bedacht. Muskee: ,,We hebben dat verkend met de gemeente, maar het is duidelijk geworden dat de gemeente daartoe geen mogelijkheid ziet.’’

Keesman: ,,Het enige wat hier duidelijk aan wordt is dat Welwonen en de gemeetne op elkaar wachten. Ik hoop dat hier verandering in komt, want de bewoners worden de dupe van deze houding, net als eerder bij de tiny houses.’’

Bron: NH Dagblad Tanja Koopen 15-06-2020