februari 4, 2023

Bewijs: HAR speelt dubbele rol!

Wij hebben al eerder aan je gemeld dat de Huurders Advies Raad Enkhuizen (HAR E), naast de huurdersbelangen van alle huurders van de sociale huurwoningen in Enkhuizen, ook de belangen van de huurders Bloemenbuurt behartigd. En dat de HAR voor ons, op haar eigen standpunten, de wijkvernieuwingsplannen heeft goedgekeurd en de prestatieafspraken heeft ondertekend. De HAR heeft de plannen zelfs samen met WDE gemaakt. Is gebleken uit Wob-documenten.

Dit wordt steevast al jaren ontkent door de HAR. Vandaar dat ze nog steeds geen huurdersbijeenkomst voor de huurders bloemenbuurt hebben georganiseerd betreft de wijkvernieuwing en nooit de huurders Bloemenbuurt informeren.

Als je dit aan de HAR-leden zult vragen en aan WDE, dan is er 100% kans dat zij zullen zeggen dat jij het mis hebt en wij het mis hebben.

Om nu eindelijk aan te tonen dat de HAR inderdaad naast haar algemene rol ook een tweede (schaduwrol) specifiek als onze huurdersbelangenvertegenwoordiger bekleed, hebben wij hierbij voor jou een brief van oud Directeur Draaisma en de nieuwsbrief van juli 2017 van WDE. Hierin wordt door de woningcorporatie bevestigd wordt dat de HAR DE huurdersbelangenvertegenwoordiger van de huurders Bloemenbuurt is. Wij wilden in 2018 als bewonerscommissie actief zijn en hebben WDE toen om toestemming gevraagd om gefaciliteerd te worden. Doch onze bewonerscommissie Bloemenbuurt is stellig afgewezen en eruit gewerkt. Wij zijn namelijk geen meepraters en toetsen zaken, zoals je ondertussen wel weet. De HAR heeft haar tweede taak  als huurderscommissie voor de huurders Bloemenbuurt duidelijk op zich genomen. Zie brief hieronder.

In deze brief is ook beloofd dat er complexgewijze huurcommissies zouden worden ingesteld. Uiteraard komt de woningcorporatie ook hierbij haar woord niet na! Er is niets ingesteld er wordt wederom geen woord nagekomen.

 

Maar ook een brief van oud directeur draaisma, waarin hij zelfs stelt dat er huurcommissie voor aparte complexen moeten worden aangesteld.