februari 4, 2023

Bewijs gerommmel vergunningen Leegstandwet WelWonen – Gemeente Enkhuizen

Zoals bekend is WelWonen was voornemens om een aantal sociale huurwoningen van Begoniastraat 19 t/m 59 te slopen.

Maar dat blijkt niet uit de verleende Leegstandwet vergunningen. Het is bekend dat deze vergunningen onjuist voor koopwoningeigenaren zijn verleend en niet van toepassing zijn op de sociale huurwoningen, bestemd voor sloop/nieuwbouw.

Hierbij behoort een andere wetgeving.

Verder mogen er maar maximaal 2 vergunningen per koopwoning eigenaar verstrekt worden. Hier is WelWonen dus ruim overheen.

Tevens worden er dubble vergunningen voor verschillende objecten verstrekt. Terwijl een vergunning aan 1 object/woning gebonden behoort te zijn.

De wet,- en regelgevingen worden veela niet gevolgd. Ook zijn er huurderrechten geschonden.

WelWonen en de gemeente Enkhuizen hebben erkent dat de vergunningen onjuist zijn verstrekt. Deze vergunningen worden vanaf 2017 tot en met heden zo verstrekt. Men kan de vergunningen opvragen middels een Wob verzoek bij de gemeente.

Daarom dan ook hier voor jou inzage in 2 gelijkwaardige vergunningen, verleend onder 1 beschikkingskenmerk en welke tevens aantonen dat er dan ook wel degelijk gerommeld wordt met de koopwoning/sociale huurwoningen) vergunningen.

Voor meer info en toelichting zie: Onderling gerommel tussen WelWonen en de gemeente Enkhuizen

of download Bewijs gerommel Leegstandwetvergunningen Begoniastraat. geanonimiseerd