februari 4, 2023

Aanvraag omgevingsvergunning verdaagd

Stg. Woondiensten heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de wijkvernieuwingsplannen van de Bloemenbuurt. De woningcorporatie wil met de Begoniastraat beginnen. De gemeente zou op 16-10-2020 beslissen over deze vergunning, maar heeft dit verdaagt en dus uitgesteld naar 27-11-2020.

Tot nu toe ziet het ernaar uit dat er nog steeds geen zicht is op een concrete sloopdatum.