mei 22, 2022

Huurdersstichting Bloemenbuurt Enkhuizen *HSBBE

Voormalig Bewonerscommissie Bloemenbuurt Enkhuizen

Aanvraag omgevingsvergunning verdaagd

Stg. Woondiensten heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de wijkvernieuwingsplannen van de Bloemenbuurt. De woningcorporatie wil met de Begoniastraat beginnen. De gemeente zou op 16-10-2020 beslissen over deze vergunning, maar heeft dit verdaagt en dus uitgesteld naar 27-11-2020.

Tot nu toe ziet het ernaar uit dat er nog steeds geen zicht is op een concrete sloopdatum.