februari 4, 2023

Aan wie worden de lege huurwoningen toegewezen?

Wij horen regelmatig vragen en opmerkingen over de toewijzingen van de huurwoningen die vrij komen. Hoe dit nu eigenlijk zit. Het viel een aantal mensen al erg op dat veel woningen niet aan reguliere woningzoekenden worden vergeven. Dit kan kloppen.

Daarom hier een print screen van een stuk van het jaarverslag 2020 van Woondiensten Enkhuizen (WDE) met een korte uitleg over hoe WDE de huisvesting van verschillende doelgroepen in 2020 heeft verdeeld.

*Opmerkelijk: Volgens WDE is de uitkomst in percentages wat beschreven staat, anders dan zoals het er staat…. De minimale norm van 50% toewijzing aan reguliere huurders niet gehaald.