februari 4, 2023

8 Verzoeken voor reguliere Huurovereenkomsten Stg. Woondiensten Enkhuizen – WelWonen Leegstandwet

8 Verzoeken voor reguliere Huurovereenkomsten Stg. Woondiensten Enkhuizen – WelWonen

Op 22 september 2020 hebben 8 Leegstandwethuurders uit de Begoniastraat Enkhuizen, 8 verzoeken ingediend bij Stg. Woondiensten Enkhuizen (WDE) om een voorstel voor huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

De huurders hebben na onderzoek geconstateerd dat de huurovereenkomsten niet voldoen aan de vereisten van de Leegstandwet (LW). De Woonbond heeft dit bevestigd. De vergunningen zijn dan ook op onjuiste gronden aangevraagd en verleend. Hiervoor hebben de huurders eerder 8 handhavingsverzoeken ingediend bij de gemeente Enkhuizen.

Behalve dat de verplichte maximale huurprijs, welke door B & W moet worden aangegeven, in de huurovereenkomst ontbreekt, heeft de Woningcorporatie ook een clausule in de huurovereenkomsten vermeld voor tussentijdse opzegging. Dit, terwijl de eindduur huur volgens de Leegstandwet ten minste tot het einde van de vergunningduur zou moeten zijn.

Ook zijn (en worden) de Leegstandwet vergunningen op onjuiste gronden aangevraagd en verleend en wel voor particuliere koopwoning eigenaren, met het bijbehorende termijn voor 5 jaar ineens. De huurders stellen dat er voor woningcorporaties met sociale huurwoningen een andere vergunning had moeten worden aangevraagd. Voor sloop,- en nieuwbouw huurwoningen van woningcorporaties, met het termijn van twee jaar met een verlengingen van één jaar tot maximaal 7 jaar.

De huurovereenkomsten en de vergunningen vallen daardoor niet onder de Leegstandwet als bedoeld en kunnen daarom automatisch worden gezien als huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, stellen de huurders. Ook vinden ze dat hun huurdersrechten sterk zijn aangetast en dat ze onnodig door de Woningcorporatie “gestript” zijn van hun al zo weinige huurdersrechten.

De huurders vinden het verder opmerkelijk dat het er sterk op lijkt dat één Leegstandwetvergunning soms wel aan 2 verschillende woningen is toegewezen. Sommige huurders vinden het onbegrijpelijk hoe het kan dat de buurman van een ander blok hetzelfde kenmerknummer vergunning heeft. Dit, met een verschillende datums van uitgave vergunning en met verschillende begin,- en einddtijden.

Ook opmerkelijk is bijvoorbeeld het feit dat één huurder zijn huurovereenkomst voor bepaalde tijd heeft doorgelopen. Volgens zijn eerste huurovereenkomst, zou zijn overeenkomst na de bepaalde tijd, automatisch overgaan naar onbepaalde tijd. Hij heeft dan ook een maand voor onbepaalde tijd gewoond. (Hetgeen van de Leegstandwet niet mag) Doch na deze maand kreeg hij, i.p.v. een overeenkomst voor onbepaalde tijd, opeens weer een tweede overeenkomst voor bepaalde tijd, op grond van de Leegstandwet, aangeboden. Hij is volgens zijn zeggen toen niet door de Woningcorporatie geïnformeerd dat zijn overeenkomst eigenlijk al was overgegaan naar onbepaalde tijd en voelt zich een beetje “voor het lapje” gehouden.

Daarbij is er ook nog op drie vergunningen met één en hetzelfde kenmerknummer, 2 verschillende datums van afgifte en 3 verschillende datums van aanvang en einde, in verschillende huurcontracten, door de verhuurder opgegeven. Dit, voor de woning van bovengenoemde huurder, maar ook van een buurman verderop.

Zo zijn er nog meer zaken waartegen de huurders aan zijn gelopen die volgens hen of onjuist zijn of vaag zijn. Eigenlijk teveel om zo op te noemen, maar wel redenen voor hen om aan Stg. Woondiensten Enkhuizen te vragen om binnen 14 dagen een voorstel voor huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd te sturen, te vragen om de wet,- en regelgeving na te leven, en de gemeente Enkhuizen dringend te verzoeken om handhaving en intrekking van de vergunningen.