maart 27, 2023

5 juli stemming motie SP moratorium (stopzetting) sloopplannen Bloemenbuurt

Op 21 juli j.l heeft de SP Enkhuizen, samen met een aantal partijen een motie ingediend voor een moratorium (stopzetting) van de wijkvernieuwingsplannen Bloemenbuurt. En met name de sloop van de nog goede woningen. De fractieleden die erachter staan, willen dat er eerst woningen worden gebouwd, voor er gesloopt wordt. Eigenlijk ook logisch, want er zijn geen gelijkwaardige woningen om de vele bewoners te bergen.

Vele bewoners worden dan nu ook door Welwonen in een flatje of appartementje gepraat. Dit, middels een onderzoeksbureau, welke 2 tot 8 tot 10 jaa,r voordat er überhaupt iets gesloopt is en voordat er iets zeker is, de bewoners meldt dat het zeker is dat hun woning gesloopt wordt. De bewoners worden hiermee onnodig onder druk gezet en worden gepushed om nu al het liefst te kiezen voor een woning met een balkon.

Indien deze motie doorgaat, is onze inzet verduurzaming/energiebesparende maatregelen voor onze goede woningen, en het tegelijkertijd bouwen van een nieuwe wijk met daadwerkelijk nieuwe en extra woningen. In totaal worden er in 15-18 jaar per saldo maar 18 extra woningen in de Bloemenbuurt bijgebouwd. Dit is gemiddeld maar één per jaar! De kosten, energie, inspanning en stress, wegen niet tegen de baten op! Een nieuwe wijk, met veel nieuwe woningen kan de woningnood pas verzachten.

De verduurzaming van de woningen in de Asterstraat hebben ongeveer gemiddeld €44.000 per woning gekost, hetgeen te overzien is. Deze woningen hadden daarbij een slechtere kwaliteit dan de woningen welke Welwonen wil slopen. Wij zien er als normale huurders dan ook niet in, waarom dit niet voor alle woningen zou kunnen. In ieder geval de B en C woningen die al gerenoveerd zijn met o.a. nieuwe daken.

Een aantal fractieleden en Wethouder Franx wilden eerst nog de kant van Welwonen aanhoren. Vandaar dat de stemming verdaagd is naar 5 juli. Het is dus nog even spannend.