februari 2, 2023

4 jaar wachttijd in West-Friesland!

4 jaar wachttijd! Dat is het gemiddelde dat bewoners moeten wachten om in aanmerking te komen voor een huurwoning in West-Friesland.

Niet zo’n fijn vooruitzicht voor de bewoners die wegens de sloopplannen moeten gaan verhuizen, al zouden deze doorgaan.

Als bijlage een zeer interessant stuk uit het NH Dagblad waarop een huurder ons geattendeerd heeft.

Deze bewoner en een aantal andere bewoners vragen zich steeds meer af of het voor hen nog wel mogelijk wordt om weer terug te keren in de Bloemenbuurt of dat zij uberhaupt in Enkhuizen kunnen blijven wonen. Daar zien zij als een berg tegenop.

Voor de “leegstandswet” bewoners wordt het zelfs nog moeilijker om een woning te krijgen, omdat ze minder rechten hebben betreft de huurdersbescherming. Ook hebben ze geen recht op hulp van WelWonen bij het zoeken voor een andere woning.

Een aantal bewoners, die in de eerste plaats voor de sloopplannen waren, zijn hierop teruggekomen, nu langzamerhand de nadeligheden naar voren komen;

 • De sociale contacten die ze zullen kwijtraken
 • Het weer moeten opbouwen van sociale contacten
 • De bijzondere sociale cohesie van de buurt die niet meer zomaar terug te krijgen is
 • De leefomgeving wat compleet veranderd wordt.
 • Vrijwilligerswerk en zelfs hobbies zullen veranderen of wegraken
 • De mantelhulp van de buren, die vooral de ouderen of andere hulpbehoevenden kwijt zullen raken
 • Ouderen die nu genoodzaakt zijn om naar een verzorgingshuis te gaan omdat hun gezondheid en leeftijd meerdere verhuizingen niet toelaat. Opmerkelijk, terwijl zij liever zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en wat de regering eigenlijk ook graag wilt. De regering heeft zelfs een programma “langer Thuis” voor de ouderen opgezet om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen
 • De beschermde diersoorten die zullen verdwijnen
 • Voor huurders (die pas) in de Bloemenbuurt wonen en hun leven willen opbouwen is een rem gezet. Door de onzekerheid van wanneer de sloop dan zal gaan plaatsvinden kunnen de huurders minder investeren en hun woning en tuin niet opknappen zoals ze dat echt willen, wat het woongenot aantast.
 • Het vooruitzicht dat sommige woningen tot wel 7 jaar of misschien wel langer geen groot onderhoud meer krijgen.
 • De kleinere woningen die terugkomen
 • De tuinen die kleiner worden
 • De woningen die aangeboden worden, zijn soms in slechtere staat dan de woning die aangeboden is
 • De lange wachttijden voor een woning, welke al sinds 2018 bekend staan.
 • En zo meer

De wijkvernieuwing heeft blijkbaar dus toch meer impact, dan wat er in de eerste instantie gedacht is.

Bron: NH Dagblad

Dit probleem blijkt al langer te spelen:

Extra info: Wachtlijsten in West-Friesland veel te lang – Medemblik actueel 2018

Wachtlijsten West-Friese huurwoningen 2 keer zo lang als afgesproken – NH Nieuws 2018